Senzor je napravljen na bazi molekula DNK

Mladi naučnici iz Srbije okupljeni u projektu SENSOGENE prave biosenzor koji je baziran na molekulu DNK, što predstavlja inovativno dijagnostičko sredstvo za otkrivanje malignih bolesti.

Projekat je pokrenut u okviru Fonda za nauku Republike Srbije i vode ga stručnjaci Instituta za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo Beogradskog univerziteta.

U slučaju da razvoj ovog biosenzora bude uspešan, to će otvoriti mogućnost da se uvede novi tip dijagnostičkog sredstva na svetsko tržište. Projekat SENSOGENE predstavlja kreativnu kombinaciju fundamentalnih molekularno-bioloških istraživanja u oblasti genske regulacije i primenjenih istraživanja u oblasti biosenzorskih tehnologija oslanjajući se na sistemsku i sintetičku biologiju kao vrlo aktuelne oblasti u savremenoj biomedicini.

Prema rečima dr Aleksandre Nikolić, više naučne saradnice na Institutu za molekularnu genetiku i genetičko inžinjestvo, biosenzorske tehnologije predstavljaju obećavajući pristup za neinvazivno i efikasno rano otkrivanje malignih bolesti. To dalje predstavlja veliki izazov u lečenju maligniteta.

Biosenzori se koriste za detekciju i merenje bioloških analita kao što su biomolekuli ili mikroorganizmi. Oni predstavljaju kompleksne sisteme i sadrže bioreceptore koji mogu biti različiti biomolekuli ili cele ćelije.

Autor: Blic.rs

#kancer

#karcinom

#lek

#terapija