Takođe, istraživali su da li je pojačano osećanje aneksioznosti i neizvesnosti moglo dovesti do povećane pažnje na okolinu 🧐

Istraživači sa univerziteta u Vermontu i centra za proučavanje NLO istražili su da li je pandemija korone imala veze sa povećanim uočavanjem NLO u Americi. U svom članku objavljenom u Journal Of Scientific Exploration, ispitali su da li su karantin i mere društvenog distanciranja doveli do toga da ljudi imaju više slobodnog vremena, što je moglo dovesti do mnogo više uočavanja NLO.

Takođe, istraživali su da li je pojačano osećanje aneksioznosti i neizvesnosti moglo dovesti do povećane pažnje na okolinu zbog čega je veća verovatnoća da će ljudi primetiti neobične pojave na nebu i povezati ih sa vanzemaljcima. Kako bi testirali svoju hipotezu, istraživači su analizirali podakle Nacionalnog centra za izveštavanje o NLO, Mutual UFO Networ, i podatke sa 2 sajta za izvešta

Istraživanja su pokazala da iako se uočavanje NLO povećalo 2020. godine u odnosu na prethodnu, nije bilo veze između broja izveštaja i društvenih faktora kao što je pandemija. Međutim, oni jesu identifikovali lansiranje Starlink satelita koji se često prijavljuje kao NLO što je faktor koji komplikuje istraživanje.

Takođe, predloženo je da bi buduće studije trebalo da istraže druge faktore koji mogu uticati na uočavanje NLO. Oni su pokazali uticaj društvenih faktora na izveštavanje NLO i istakli važnost u razumevanju drugih uzroka koji mogu doprineti povećanju viđanja.

Mark Rodeghier, naučni direktor centra za NLO studije, prokomentarisao je da ova studija baca svetlo na potencijalni uticaj društvenih faktora za izveštavanje o NLO. Naglasio je da iako njihovi nalazi ukazuju na to da pandemija korone nije značajno uticala na izveštavanje o NLO, buduća istraživanja bi trebalo da istraže druge faktore koji mogu uticati na izveštavanje.

Studija je pokazala važnost temeljnog istraživanja u razumevanju uzroka povećanog viđadnja NLO. Takođe, naglašen je potencijalni uticaj ljudskih aktivnosti, kao što su lansiranje satelita, na životnu sredinu i potrebu da se razmotre njihove posledice.

Autor: redportal.rs

#NLO

#izveštaj

#korona

#pandemija

#ufo