Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici obeležavaju praznik Svetih dvadeset hiljada mučenika nikomidijskih

Nikomidijski mučenici su prema legendi hrišćani koji su zbog hrišćanske vere masovno pogubljeni 302. godine u gradu Nikomidiji.

U vreme vladavine opakog cara Maksimijana Herkula hrišćanska vera cvetala je u Nikomidiji i svakog dana je bilo sve više hrišćana. Kada je car saznao koliko ima hrišćana u gradu bio je veoma ogorčen i smišljao je plan kako da ih sve pogubi.

Kako se približavao praznik Rođenja Hristovog, car je saznao koliko je jaka hrišćanska vera i koliko vernika broji, pa je naredio da tog dana vojska opkoli crkvu i da je zapali.

Kada su se vernici okupili na službi, vojska je, prema naređenju cara, opkolila crkvu, a carev izalsanik se pojavio i saopštio vernicima da će svi po carevoj zapovesti biti pogubljeni ukoliko odmah ne prinesu žrtvu idolima. Tada je arhiđakon počeo da besedi da bi ohrabrio narod.

Narod nije želeo da izda veru i odlulio je da umre za Hrista. Tog dana je prema predanju dvadeset hiljada hrišćana izgorelo je u plamenu.

U narodu važi verovanje da ako želite sebi i svojim bližnjima da date snagu i volju da uspešno pobede sve prepreke, izgovorite ove reči:

"Mučenici Gospodnji, blažena je zemlja koja se napila vaše krvi i sveto je mesto koje je primilo vaša tela: U podvigu, đavola pobediste i Hrista sa slobodom propovedaste! NJega kao Blagoga molite da spase duše naše." Amin.

Autor: Magazin Novosti

#20000 mučenika nikomidijskih

#praznik

#spc