Zlatni jezici starog Egipta emoji gold 🧈🧈🧈

Iskopavanja u Egiptu su otkrila veliki broj mumija sa zlatnim jezicima za koje se veruje da su pomagale preminulima da pričaju sa bogovima u zagrobnom životu. Mumije su otkrivene u Kevaisna nekropoli u centralnoj delti Nila, na oko sat vremena od Kaira.

Tela su pronađena u drvenik kovčezima koji datiraju iz različitih perioda i , nažalost, nalaze se u teškom stanju nakon što su proveli pod zemljem hiljade godina. Međutim njihovi zlatni jezici ostali su sjajni i vrhunske izrade kao prvog dana kada su pohranjeni sa preminulim.

retki metalni jezici otkriveni su u lobanjama više mumija, osobina koja je otkrivana i u drugim primerima staroegipatskog pogreba. Amulet u obliku jezika načinjen od zlata postavljen je u usta preminule osobe tokom specijalnog rituala sahranjivanja da bi se osigurala njihova sposobnost govora i u zagrobnom životu, tačnije da bi mogli da govore pred sudom Ozirisa - boga podzemlja.

Staroegipatska kultura prepuna je kompleksnih rituala koji se odnose na pogrem i zagrobni život i ljudi tog vremena su često ulagali velike napore da bi osigurali kako svoje, a tako i putovanje svojih bližnjih u zemlju mrtvih, poznatom po imenu Duat.

Godine 2019. istraživači su otkrili natpis u pogrebnom hodniku na nekropoli iz perioda Srednjeg Egipta po imenu Dajr al-Barša koje je u sebi zadržalo najraniju poznatu kopiju Knjige dva puta, odnosno vodiča kroz podzemni svet.

Slično kao kod drugih religija, bogovi su sudili mrtvima pr eno što bi im dopustili da pristupe srećnom zagrobnom životu. Deo ovog procesa je poznat pod imenom merenje srca, gde bogovi procenjuju vrednost smrtnika po tome koliko je njegovo srce "teško" ili "otežalo" od nagomilanih grehova koje je počinio tokom svog života na Zemlji.

Drugi deo puta u podzemlje uključuje suočavanje sa desetinama božanskih sudija pred kojima branite svoju nevinost.

Ko zna, možda je posedovanje zlatnog jezika služilo i kao pokušaj preminule osobe da "šarmira" svoj put kroz podzemlje u raj. 😁

Autor: iflscience.com

#Bogovi

#Božannstva

#Egipat

#Oziris

#Podzemni svet

#Pogreb

#SMRT

#Stari Egipat

#Zlato

#faraoni

#mumije

#zlatni jezici

#zlatni jezik