Čak i minijaturna stvorenja kao što su insekti zaslužuju naše poštovanje i etički tretman i dužnost da minimiziramo patnju tamo gde je to u našoj moći.

Nova studija o bumbarima sugeriše da su oni sličniji nama nego što smo mislili, barem kada je u pitanju bol.

Tradicionalno je nauka smatrala bumbare, sve insekte zapravo, kao male robote. Na njih se gledalo kao na "jednostavne refleksne automate, koji reaguju na štetne stimuluse samo refleksima povlačenja", objasnio je Lars Čitka, profesor bioloških i bihejvioralnih nauka na Univerzitetu Kraljica Meri u Londonu.

Ali novi rad pokazuje da su odgovori pčela fleksibilniji i da oni mogu da potisnu takve reflekse kada im to odgovara.

U novom radu, objavljenom u Proceedings of the National Academi of Sciences (PNAS), Čitka i njegovi koautori opisuju kako su koristili paradigmu motivacionog kompromisa – to jest, izbor između 2 opcije sa konkurentskim motivima da bi istražili kako pčele zaista reaguju na bol.

Mogli su da imaju saharozu iz nezagrejane hranilice, ili ukusniju saharozu veće koncentracije iz zagrejane hranilice (55°C).

Kada su obe hranilice sadržale istu koncentraciju saharoze, pčele su se držale hladnije opcije. Ali kada je vruća hranilica imala ukusniju verziju koja je uvek bila označena bojama da bi signalizirala veću koncentraciju pčele su bile spremne da se podvrgnu bolu da bi dobile tu slatku nagradu.

- Takva fleksibilnost je u skladu sa kapacitetom subjektivnog iskustva bola - objasnio je Čitka. A zbog signala boja, tim je uspeo da potvrdi da je kompromis između bola i šećera obrađen u mozgovima bumbara, a ne samo periferno ili drugačije rečeno, zaista su doneli odluku da uzmu malo bol za zadovoljstvo.

- Bumbari reaguju na štetu nerefleksivno, na načine koji sugerišu da osećaju bol - rekla je Matilda Gibons, doktorant na KMUL-u i prvi autor rada.

- Ako insekti mogu da osete bol, ljudi imaju etičku obavezu da im ne nanose nepotrebnu patnju. Zakoni o dobrobiti životinja u Velikoj Britaniji ne štite insekte, naša studija pokazuje da bi možda trebalo - rekao je Gibons.

- Sve veći broj dokaza o nekom obliku osećaja kod insekata stavlja na nas obavezu da očuvamo okruženje koje je oblikovalo njihove jedinstvene i naizgled vanzemaljske umove - rekao je Čitka.

- Mi ljudi smo samo jedna od mnogih vrsta koje su sposobne da uživaju i pate, uključujući stanja nalik bolu. Čak i minijaturna stvorenja kao što su insekti zaslužuju naše poštovanje i etički tretman i dužnost da minimiziramo patnju tamo gde je to u našoj moći - dodao je on.

Autor: redportal.rs

#bol

#bumbar

#pčela