Još uvek običajno pravo u velikom broju slučajeva ima primat.

Iako su prava pred zakonom i ženske i muške dece apsolutno jednaka, još uvek običajno pravo u velikom broju slučajeva ima primat i svaka sestra koja se "drzne" da zatraži svoj deo biva obeležena kao uslovno rečeno loša sestra koja uzima od brata.

Mnogi takvi slučajevi završili su na sudu, a čuvena advokatica iz Čačka, Dragana Aleksić, priseća se brojnih upravo takvih predmeta od kojih su neki potrajali čak i nekoliko decenija, prenosi RINA.

- Počev od 1994. godine pa sve do danas, zastupam jednu stranku ‒ ženu koju su tužila braća smatrajući da ona kao žensko nema pravo da nasledi svoju majku u obimu kako to Zakon o nasleđivanju propisuje i kako je to sud u ostavinskom postupku odlučio. Ovo ne bi bilo ništa neobično u sredini u kojoj se za sestru, koja se pored braće prihvati nasleđa, obično kaže da je „uzela braći”, da borba za pravo moje stranke u sudskom postupku ne traje već punih 28 godina i da neke od postupajućih sudija, a bilo ih je do sada osam, nisu prikriveno imale razumevanja za takva shvatanja - rekla je Aleksićeva u knjizi Advokatska komora Čačak 1972 - 2022.

Ona dodaje da je trebalo 24 godine da sud 18. jula 2018. pravnosnažno presudi i njenoj stranci prizna pravo svojine po osnovu nasleđa majke u obimu kako to Zakon o nasleđivanju propisuje, ali, nažalost, ta imovina ni do danas nije predata u njenu državinu jer potomci nezadovoljne braće i dalje vrše opstrukciju postupka deobe i predaje nasleđene imovine njenoj stranci.

Autor: Telegraf.rs

#Srbija

#nasledstvo

#ćerka