Proboj u pokušajima da se obrne proces starenja kod ljudi

Jedna od osnovnih oblika i karakteristika starenja je smanjenje aktivnosti i snage mišićnog tjiva. Naučnici su uspeli da obrnu ceo proces forsirajući aktivnost proteina po imenu NANOG. Otkriće naučnika sa Univerziteta Bufalo pokazalo je da je taj protein sposoban da obustavi pa čak i preokrene starenje mišićnih ćelija bez potrebe da se oni reprogramiraju i prebace u formu sličnu STEM ćelijama - što je prethodno bio slučaj. Kako je navedeno u radu:

Naši napori su usmereni ka razumevanju mehanizama NANOG proteina u nadi da ćemo otkriti način da ga ekspoaltišemo u formi leka, gde ćemo stimulisati metaboiličke mreže koje će uz pomoć leka davati iste efekte kao i NANOG protein.

Ćelijske promene su norma tokom starenja, gde vremenom one dostižu tačku kada više nisu u sposobnosti da se dalje dele i leče. Takva situacija rezultira nestabilnim genetskim materijalom u ćeliji i izaziva plejadu molekularnih i metaboličkih problema koje vode u bolest. Kao posledica toga sposobnost našeg tela da se regeneriše tokom vremena opada, ali sudeći po ovoj studiji to ne mora biti tako uvek.

Stimulisanjem ekspresije proteina NANOG u mioblastima ćelija, naučnici su uspeli da u potpunosti obrnu tempo deterioracije ćelija i pojačaju njihov DNK mehanizam oporavka i regeneracije. Šta više, u eksperimentima na životinjama, podaci su pokazali da kod miđeva stimulacija NANOG proteina povećava prisustvo STEM ćelija mišića čime je dokazano da NANOG poseduje sposobnost podmlađivanja ćelija.

Autor: redportal.rs

#NBauka

#Otkriće

#beautz

#kozmetika

#medicina

#podmlađivanje

#starenje

#univerzitet