Razumljiv na brojnim jezicima

Postoje pesnici od kojih se nikada nećemo i ne možemo odvojiti. Takav je trag ostavio za sobom Ivan V. Lalić (1931–1996), jedan od najvećih srpskih pesnika.

Laguna objavljuje izbor iz Lalićeve poezije uz predgovor, rukopise i dve fotografije autora.

U Lalićevoj poeziji nailazimo na antičke mitove, stare italijanske pesničke forme, vizantijsko i nacionalno nasleđe, intimu i kanonske stihove. Lalić spada u najprevođenije srpske autore jer je razumljiv na brojnim jezicima ovog sveta 📖.

Knjigu je zajedno sa Zoranom Penevskim priredila Svetlana Šeatović, koja u predgovoru piše:

Malo je pesnika koji i posle svog zemnog odlaska doživljavaju ovakvu recepciju, otkrića koja mame i naučne i pesničke duhove podjednako. Posle devedeset godina od rođenja možemo reći da je pred nama bio i ostao pesnik nesumnjive estetske vrednosti, jedan od najprevođenijih srpskih pisaca u poslednjih dvadeset godina, razumljiv na brojnim jezicima ovog sveta.

Izbor dela Glas koji peva u vrtovima donosi svu veličinu pesničkog glasa Ivana V. Lalića, pokazuje raskoš formi i otkriva sve vrednosti koje isijavaju iz poetskog jezgra srpskog jezika i srži različitih kultura, od nacionalne do vizantijske i mediteranske.

Autor: redportal.rs

#Delfi

#Ivan V. Lalić

#Laguna

#bookish

#izbor

#knjižara

#poezija