Očekivan porast populacije narednih decenija biće koncentrisan u osam zemalja - Demokratskoj Republici Kongo, Egiptu, Etiopiji, Indiji, Nigeriji, Pakistanu, Filipinima i Tanzaniji

Svetska populacija bi trebalo da dostigne osam milijardi ljudi 15. novembra, navedeno je u projekciji Odelenja Ujedinjenih nacija za ekonomska i socijalna pitanja. Takođe, predviđa se da će 2023. godine Indija postati najmnogoljudnija zemlja.

- Dok očekujemo rađanje osmomilijarditog stanovnika Zemlje... to je podsećanje na našu podeljenu odgovornost da vodimo računa o našoj planeti i uzmemo momenat da razmislimo o tačkama gde još ne poštujemo preuzete obaveze jedni prema drugim - istaknuto je u saopštenju generalnog sekretara UN Antonija Gutereša.

To je, kako je dodao, takođe "prilika da se slavi naš diverzitet, prizna naša zajednička humanost i da se divimo pred napretkom zdravstva koje je produžilo životni vek i znatno smanjilo stopu smrtnosti majki i dece".

Prema prognozi UN svetska populacija raste sporije od 1950. godine, a populacija bi mogla da dostigne 8,5 milijardi 2030. godine i 9,7 milijardi 2050. sa vrhuncom od oko 10,4 milijardi ljudi tokom 2080. kada se očekuje zadržavanje na tom nivou do 2100. godine.

Dok je konstatovan jasan pad plodnosti u više razvijenih zemalja, očekivan porast populacije narednih decenija će više od polovine biti koncentrisan u osam zemalja - Demokratskoj Republici Kongo, Egiptu, Etiopiji, Indiji, Nigeriji, Pakistanu, Filipinima i Tanzaniji.

Autor: redportal.rs

#Indija

#Svetska populacija

#kina

#osam milijardi