Svim ulicama u beogradskoj varoši dodeljena su imena 1864. godine po naredbi kneza Mihaila 👇🏻

Davne 1847. godine Beograd je bila orijentalna varoš koja se modernizovala i evropeizovala, sa sokacima bez imena i kućama bez broja. 📅

Takva situacija onemogućila je da se građanima dostave presude, uverenja i odluke. Zbog toga, tada je prvi put dat predlog za imenovanje beogradskih ulica, a da se kuće numerišu. Tada je formirana i "Komisija urednog postrojenija varoši Beograda" koja je predložila imena za prvih 30 sokaka u centru Beograda, s tim da prvi broj krene od kneževog dvora i da se na glavnim sokacima napišu dodeljena imena.

Tako je "od crkve do Veličkovića dućana" postao Glavna čaršija, a "od Veličkovića dućana do Dortćiola" Zerečka čaršija. Druge ulice su imena dobijala u skladu sa mestom gde su se nalazile kao što je Kalemegdanska ulica, ili u skladu sa ustanovama koje su se u njima nalazile kao što je Mitropolijska ulica, ili po znamenitim ličnostima kao što je Dositejeva ulica.

Foto: Printscreen YouTube/ Priče o Beogradu

Svim ulicama u beogradskoj varoši dodeljena su imena 1864. godine po naredbi kneza Mihaila. Imena je dodelila komisija na čijem čelu je bio inženjer i knjiženik Atanasije Nikolić. Ukupno 173 ulice je dobilo svoje ime.

Nazivi naših ulica su primer ideološke šarolikosti i odsustvo političkog koncenzusa oko najvažnijih nacionalnih pitanja. Jedna od takvih je i Svetogorska koja je od 1872. čak 7 puta menjala ime, da bi danas, po 3. put nosila naziv Svetogorska. Ova ulica je svedočanstvo, i pre svega podsetnik, kroz šta je sve naš narod prošao.

Foto: Printscreen YouTube/ Priče o Beogradu

S obzirom da je grad Beograd od 1847. godine bio prestonica nezavisne srpske države, Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca i KraljevineJugoslavije, socijalističke Jugoslavije i ponovo prestonica Srbije čestsu i njegove ulice menjale imena u skladu sa trenutnom politikom ili ideologijom. Najveći broj promana dogodio se nakon Drugog Svetskog rata. Na prostorima socijalističke Jugoslavije gotovo da ne postoji neko značajno mesto, geografski pojam ili region čije se ime nije našlo na tablama sa nazivima beogradskih ulica. Tako neke ulice imaju naziv Osijek, Plitvice, Pzin, Kumanovo, Maribor, Žabljak itd.

Foto: Printscreen YouTube/ Priče o Beogradu

Nakon raspada Jugoslavije, neke ulice koje su predstavljale ideološki simbol dobile su novi naziv, pa je tako Bulevar revolucije ponovo postao Bulevar kralja Aleksandra, Ulica Maršala Tita danas nosi naziv Kralja Milana, Bulevar JNA postao je Bulevar Oslobođenja, a ulica 29. novembra je sada Bulevar Despota Stefana.

Foto: Printscreen YouTube/ Priče o Beogradu

Grad Beograd je deo projekta izrade Adresnog registra u kom će se nalaziti podaci o nazivima ulica i kućnim brojevima u Srbiji. Danas oko 2 miliona ljudi živi u ulicama koje nemaju naziv ili broj. Kako bi 5.174 ulica i 80 zaseoka dobilo pravi naziv, grad Beograd sarađuje sa Srpskom akademijom nauka i umetnosti, Vojskom Srbije, Beogradskim univerzitetom, crkvenim zajednicama, naučnim institucijama i umetničkim udruženjima koji će dati svoje predloge.

IZVOR: YT / Priče o Beogradu

Autor: redportal.rs

#Goran Vesić

#Priče o Beogradu

#beograd

#nazivi ulica

#ulice