Nakon 56 godina vojničke službe general Šturm je penzionisan, ali je on to smatrao smaknućem kako bi neko drugi zauzeo njegovo mesto. 😟

General Pavle Jurišić Šturm rođen je 22. avgusta 1848. u Bistrici u blizi Gerlica u porodici Otona i Hermine Šturm, imao je brata Evgenija, a njegovo ime po rođenju je bilo Paul. Po poreklu su bili Lužički Srbi.

Školovao se na vojnim akademijama u Vroclavu i Nansiju. Kao činovnik sa tek svršenom akademijom učestvovao je u Francusko-pruskom ratu.

U Srbiju dolazi 1876. sa bratom da predaje na srpskoj vojnoj akademiji. U Srbiji upoznaje prvu suprugu Savku i tokom braka sa njom menja ime iz Paul u Pavle. Drugi put se oženio Jelenom ali sa njom nije imao dece.

General Jurišić Šturm učestvovao je u Srpsko-turskim ratovima, Srpsko-bugarskim ratovima, Balkanskim ratovima i Prvom svetskom ratu. Nakon 56 godina vojničke službe general Šturim je penzionisan, ali je on to smatrao smaknućem kako bi neko drugi zauzeo njegovo mesto.

U penziji je živeo skromno i povučeno. Umro je 13. januara 1922, a sahranjen je sa svim počastima na Novom groblju u Beogradu.

IZVOR: YT / Жвандра Лили

Autor: Redportal.rs

#general

#vojska

#šturm