Ovo će smanjiti gužve i čekanja!

Pošta Srbije obavestila je građane da je zabeležen pojačan priliv korisnika zbog čega se u pojedinim poštama stvaraju duži redovi. Zoran Đorđević, v. d. direktora JP Pošta Srbije izdao je nalog za hitno sprovođenje aktivnosti na oprimizaciji rada zaposlenih i pružanja usluga.

Kako bi se smanjile gužve i čekanje u redovima, direktor Đorđević naložio je da svi zaposleni u poštama, bez obzira na posao koji obavljaju – upravnici pošta, kontrolori, obračunski radnici i zaposleni u stručnim službama, uključe u pružanje usluga korisnicima, kao i da se ovi poslovi obavljaju na svim šalterima, u slučaju potrebe. Upravnici pošta dužni su da obezbede ovakvo postupanje.

Korisnike koji imaju primedbu na dužinu trajanja usluge i čekanje ili uoče odstupanja u pružanju usluga na način koji je definisan ovim obaveštenjem, ili pak primete veće gužve i redove u pojedinim poslovnicama, pozivaju da problem prijave mejlom na adresu contact@posta.rs.

Autor: Pink.rs

#gužva

#pošta

#red