Jedna vatra koja je zapalila sve kao šibica u bazenu prepunom benzina

Prvih nekoliko miliona godina evolucije tehnologija se menjala ekstremno sporo. Nakon toga, nekih 3 miliona godina kasnije, naši preci su pravili okesivane sekire kamene opiljke. Nakon toga, 2 miliona godina kasnije, ručne sekire. Pre milion godina, primitivni hominidi su koristili ponekada vatru, ali sa mnogo poteškoća. Nakon toga, pre oko 50.000 godina, napredak tehnologije se ubrzao i pojavila su se koplja, veština korišćena vatrom, sekire svih vrsta, perle i lukovi i strele.

I ono što je najvažnije, nisu svi proizvod pameti modernih ljudi.

SAVRŠENSTVO KOPLJA

Pre oko pola miliona godina u južnoj Africi, primitivni homo sapiens je počeo prvo da vezuje kamene alatke za drvene štapove, time stvarajući primitivnu verziju koplja. Koplje tj. vrh koplja je bilo revolucionarno oružje i to je suštinski prvo naše kompozitno oruđe - oruđe sastavljeno od više delova.

Širenje dizajna i upotrebe koplja i vrha, stiglo je do 300.000 godine u istočnu Afriku i Bliski istok, ptom pre 250.000 godina i u Evropu gde su je koristili neandertalci. Ovakav šablon širenja ukazuje da je tehnologija bila postepeno similovana od Afrike ka Evropi.

KROĆENJE VATRE

Pre 400.000 godina tragovi vatre, ugljučujući paljevinu i spaljene kosti, postali su uobičajeni u Evropi, Bliskom Istoku i u Africi. Svugde otprilike u isto vreme, pre no nasumično i na nepovezanim mestima. Korisnost vatre je ekstremno očigledna, a njena primena i održavanje u najprostijem oblike je dosta laka. Upaliti vatru je najteže i to je bila najveća barijera ka masovnom korišćenju. Stoga njena eksplozija širenja i primena svugde je najverovatnije pokazatelj da je izmišljen način tj. nova tehnologija kojom bi se vatra mogla brzo i u svim uslovima upaliti. Najverovatnije je bila u pitanju tehnika kojom se stvaralo trenje jednim parčem drveta o drugo - metoda koja se i dan danas koristi među lovcima-sakupljačima.

Zanimljivo je da je najstariji dokaz o stalnom korišćenu vatre dolazi iz Evrope - kontinent koji su u tom periodu naseljavali neandertalci. Da li su oni prvi zagospodarili vatrom? Njihovi umovi su bili veliki poput naših, i sigurno su ih koristili za nešto. Takođe živeći na ledenom severu Evrope ledenog doba, sigurno je njima vatra bila potrebnija nego homosapiensu u toploj Africi.

SEKIRA

Pre 270.000 godina u centralnoj Africi, ručne sekire su počele da nestaju, koju je zamenila nova tehnologija - sekire sa drškom. Ovakve sekire su ličile na male pljosnate sekirice, ali su dramatično drugačije oruđe. Mikroskopske ogrebotine pokazuju da su bile vezane za drške i bile prave sekire u punom smislu reči. Sekire su se brzo proširile po Africi i potom su ih moderni ljudi sa sobom doneli na Arapsko poluostrvo, Aziju, Australiju i naravno u Evropu.

UKRAŠAVANJE

Najtarije perle su od pre 140.000 godina i dolaze nam iz Maroka. Načinjene su bušenjem školjki puževa, a potom ih nizali na kanap. U to vreme u severnoj Africi živela je primitivna verzija homosapiensa, tako da tvorci prvih ukrasa nisu bili moderni ljudi.

Nakon Maroka i Afrike, perle su se pojavile i u Evropi pre oko 115.000 do 120.000 godina koje su nosili neandertalci i koje su usvojili moderni ljudi u južnoj Africi pre oko 70.000 godina.

LUK I STRELE

Najstariji vrhovi strela pojavili su se u južnoj Africi pre 70.000 godina, najverovatnije načinjeni od strane predaka današnjih Bušmana koji žive i dan danas u istor regionu Afrike kao i pre 200.000 godina. Luk i strele su se potom proširile ka modernim ljudima u istočnoj Africi, ka južnoj Aziji pre 48.000, ka Evropi pre 40.000 godina i na kraju i do Aljaske i Amerike pre 12.000 godina.

Neandertalci nikada nisu koristili luk i strele, ali sudeći po hronologiji širenja ove tehnologije čini se da su homo sapiensi koristili luk i strele protiv neandertalaca.

TRGOVINA TEHNOLOGIJAMA

Nije nezamislivo da su ljudi izmislili veoma slične tehnologije u različitim delovima sveta u vrlo slično vreme. Ali najprostije objašnjenje za arheološke dokaze koje posedujemo je to da je do proboja u tehnologijama došlo na jednom mestu, odakle su se munjevito proširile svugde.

Ali kako se tehnologija širila? Teško da su jedinke iz praistorijskih populacija putovali dugim distancama, tako da manje više možemo da kažemo da homo sapiensi iz Afrike nisu išli da se nalaze sa neandertalcima iz Evrope. Umesto toga tehnologija i ideje su se difuzno širili, šireći se sa jedne grupe na drugu, pa potom sledeću i na taj način stvarajući način difuzije znanja koji povezuje homo sapiensa iz Afrike sa arhajskim ljudima u severnoj i istočnoj Africi, pa i sa neandertalcima u Evropi.

Konflikt je mogao da pogura razmenu ideja i tehnologija, gde ljudi kradu ili zarobljavaju alatke i oružja. Ali je najverovatnije da je najveći deo tehnologije proširio se svugde prostom trgovinom i razmenom.

Arheologija pokazuje da je ovakav način trgovine prastar. Perle iz nojevog jajeta iz južne Afrije, oruđa i oružja od opsidijana itd.

GENIJI IZ KAMENOG DOBA

Šablon koji vidimo ovde (jedno poreklo tehnologije koje prati rapidno širenje) ima još jednu zanimljivu osobinu. Progres ka novim tehnologijama je u mnogome zavisio od jedne osobe, pre no da je bio rezultat kulture i rada velikog broja ljudi.

Razmislite o luku na primer. Toliko je korisna alataka da njeno izumevanje izgleda poprilično očigledno i neizbežno. Ali da je to toliko očigledno, zar ne bi onda trebali da vidimo luk koji se iznova "izumeva" u svim delovima Zemlje? Ali domorodci severne Amerike nisu izumeli luk, niti australijski Amoridžini, niti ljudi u Aziji i Evrioi.

Umesto toga čini se da su pametni mali bušmani izmislili luk koji su potom svi drugi usvojili. Izum tog lovca promeniće kurs ljudske istorije.

Praistorijski šablom kretanja tehnologija isti je kao i šablon koji imamo i u kasnijim perioda istorije. Neke inovacije su se razvijale brzo i rapidno, obrađivanje zemlje, civilizacija, kalendari, piramide, matematika, pisanje i pivo. Ali veliki broj ključnih inovacija-točak, barut, štamparija, uzengije, kompas sve su to tehnologje koje su se rodile ne jadnom mestu i potom se odatle proširile ny ceo svet.

I tada kao i sada, jedna osoba je sposobna da bukvalno promeni tok istorije iz korena - sa samo JEDNOM IDEJOM. 😎

Autor: redportal.rs

#Koplje

#Luk i strele

#Praistorija

#kač

#tehnologija