Svi deca 4 žene 💗

Analiza DNK iz najbolje očuvanih grobnica neolitskog perioda Britanije otkrila je da je većina ljudi sahranjenih na tom mestu poreklom od jedne velike porodice koja je tu živela pet uzastopnih generacija.

Analizom DNK izvučenih iz kostiju i zuba 35 individua sa lokaliteta Hazleton Nort Lon Kejrs, naučnici su uspeli da utvrde da su 27 njih bliski rođaci. Grupa je živela u ovoj oblasti pre oko 5700 godina, oko 100 godina nakon što su prvi farmeri stigli u Britaniju.

Rad je objavljen u časopisu Nature i prvi je koji se bavi i otkriva način na koji su bile struktuirane porodice u praistoriji.

Međunarodni istraživački tim je uspeo da pokaže da je velika većina onih koji su sahranjeni u grobnicama poreklom od samo 4 žene koje su sve imale decu sa jednim muškarcem.

Prema načinu sahranjivanja u grobnicama, muškarci sa očevima i braćom, vidimo da se poreklo pratilo po ocu, jer su i kasnije generacije (koje su bile povezane sa prvom) na isti način sahranjivane.

Dve ćerke koje su umrle dok su bile deca su takođe sahranjene u grobnici, ali kompletno odsustvo odraslih žena u grobnicama ukazuje da su ili one posebno sahranjene ili su sahrenjene sa svojim muževima.

Iako je pravo da se koristi grobnica određivano po muškoj liniji, odabir da li će biti sahranjen u severnom ili južnom delu u početku je zavisio od toga u kolikom su srodstvu sa ženskom osobom iz prve generacije - što ukazuje da su one posedovale visoki društveni status u okviru kolektiva i da su takve ostale i u sećanju.

Kako objašnjava glavni autor doktor Kris Fouler sa Univerziteta Njukasl:

Ova studija nam pruža uvid u odnose u okviru jednog klana koji su bez presedana, posebno u periodu neolita. Grobnica na Hejzelton lokalitetu imala je dve odvojene prostorije. U jednu se ulazilo sa severne strane kroz poseban ulaz, a u drugi de sa juga. I u oba dela grobnice sahranjivani su mrtvi koji su poreklom od jedne porodice.

Autor: redportal.rs

#Arheologija

#Britanija

#DNK

#Najstarije na svetu

#Porodično stablo

#genetika

#porodica