Sveti oče, izveštaje o zločinima s molbom da Vaša svetost, kao najviši moralni autoritet, u ime večne pravde, u ime hrišćanskih vrlina koje su jedinstvene i nedeljive, osudite zločine koji prete da istrebe naš narod. 😥😥

Vest da je u Trojni pakt pristupila Kraljevina Jugoslavija odjeknula je širom zemlje, a vesti su dočekane sa negodovanjem, posebno u Beogradu gde su 27. marta uklonili sa vlasti kneza Pavla Karađorđevića i vladu Cvetković-Maček i na vlast doveli mladog kralja Petra.

Nedugo zatim Hitler je naredio bombardovanje Beograda 6. aprila 1941. Ustaše su to jedva dočekale i 10. aprila 1941. osnovali su Nezavisnu Državu Hrvatsku, koja je teritorijalno zauzimala prostor današnjeg Srema, cele Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Po popisu SPC stoji da je na tim područjima nakon rata nedostajalo 1,2 miliona vernika. 😥😭

Foto: in4s

Zverstva koja su viđena u logorima na prostoru NDH, Nemci i Italijani su opisivali kao do sad ne viđene jer takave brutalnosti nikad nisu videli. Ni jugoslovneske vlasti u egzilu nisu ostale neme jer su do njih stizali stravični izveštaji. Poslanstvo Kraljevine Jugoslavije obavestilo je Svetu stolicu o masovnom ubijanju Srba, pokolju pravoslavnog sveštenstva, s molbom da papa interveniše i spreči pogoršanje situacije.

Kralj Petar II uputio je 6. juna 1941. papi Piju XII telegram u kom je kratko pisalo:

- Ja činim apel na Vašu svetost da svojim velikim autoritetom uzmete u zaštitu moj narod koji nevino strada.

Na ovu molbu mladog kralja papa nije ništa odgovorio.

Foto: Wikipedia.org

Apel papi uputila je i vlada Kraljevine Jugoslavije 31. oktobra 1941. i u pismu navodi:

- Nad Srbima vrše se takvi masakri, na tako širokom planu, da je i sama njihova egzistencija već u opasnosti. Rasistički zakoni primenjeni su u odnosu na Jevreje i na Srbe, a ti zakoni, prema mišljenju vlade, predstavljaju kriminalan akt, monstruozan „u toliko pre što dolazi odvlade koja pretenduje da propoveda katoličanstvo, da vlada na osnovu te iste religije. Strašni masakri, organizovani i izvršeni nad Srbima od strane režima Pavelića mogu imati izuzetno teške posledice u odnosu na buduću versku politiku i crkvene organizacijena Balkanu. Vlada Kraljevine Jugoslavije podnosi Vama, Sveti oče, izveštaje o zločinima s molbom da Vaša svetost, kao najviši moralni autoritet, u ime večne pravde, u ime hrišćanskih vrlina koje su jedinstvene i nedeljive, osudite zločine koji prete da istrebe naš narod i da učinite sve što Vaša svetost nalazi za potrebno kako bi se sprečile i onemogućile tegobe naroda Jugoslavije.

IZVOR: YT / RTS Kulturno-umetnički program - Zvanični kanal

Ministar inostranih poslova Kraljevine Jugoslavije uputio je papi Piju XII notu 6. novembra 1942, sa konkretnim podacima i snimcima o zverstvima:

- Pismo jednog poštenog Hrvata“ upućeno nadbiskupu Stepincu 8. februara 1942. uprepisu je upućeno i vladi u Londonu. Ono glasi:

- Punih 10 meseci kolju se u Hrvatskoj na najzverskiji način Srbi i uništavaju se milijarde njihove imovine, a crvenilo obliva licapoštenih Hrvata. Nije sva strahota u samom ubijanju. Ona je u ubijanju svega odreda staraca, žena i dece i ubijaju se u strašnim i divljačkim mučenjima. Te nevine Srbe nabijali su na koplje, ložili vatru na gole im grudi, pekli ih žive na vatri, spaljivali ukućama i crkvama žive, polivali vrelom vodom i kidali meso, i rane solili. Kopali su živimaoči, sekli noseve, uši, jezike, svećenicima sekli udove i stavljali im u usta, vezivali ih zakamione i s njima jurili; prebijali noge i ruke, zabijali im eksere u glavu, velikim ekseromzakivali ih za pod kroz slepo oko, bacali žive u bunare i ponore, a na njih bacali bombe,razbijali gvozdenim ćuskijama glavu; decu bacali u vatru, vrelu vodu, u krečane, kidalideci noge, razbijali glave o zid, lomili kičme o kamenje i još mnoga užasna mučenja vršili, kakva normalni ljudi ne mogu ni zamisliti. Hiljade i hiljade srpskih leševa nose Sava, Drava i Dunav, kao i njihove pritoke. Bilo je leševa sa natpisom: „Pravac Beograd- putuj kralju Petru.

Telegrami i pisma preuzeti su iz knjige prof.dr. Smilje Avramov Genocid u Jugoslaviji 1941-1945.

Autor: Redportal.rs

#Ustaše

#papa

#zločini