Savet je na svom sajtu naveo sve

Predlog Zakona o izmenama i dopunama Zakona o eksproprijaciji koji je usvojen u Skupštini, po mišljenju Saveta za borbu protiv korupcije, sadrži niz rešenja kojima se na štetu građana Republike Srbije iz osnova menja osnovni Zakon o eksproprijaciji.

Savet smatra da se predloženim izmenama Zakona o eksproprijaciji omogućava ozakonjenje prevage privatnog interesa nad opštim interesom, kao preduslovom za oduzimanje imovine kroz postupak eksproprijacije

Savet na svom sajtu navodi da predlog ovog Zakona suštinski zadire u osnovna ljudska prava građana Srbije, kao što je pravo na mirno uživanje prava svojine i njihovu pravnu sigurnost, sa jedne i mogućnost sistemske korupcije širokih razmera, sa druge strane.

Autor: Tanjug AP

#Savet za borbu protiv korupcije

#Srbija

#zakon o eksproprijaciji