Tokom protekle 3 godine uočava se i porast udela seksualne eksploatacije u krivičnim postupcima vezanim za trgovinu ljudima

Kazne za krivična dela trgovina ljudima poslednjih godina se uglavnom izriču u visini zakonskog minimuma.

Tako je najveći broj kazni, koje su od 2018. godine izrekli sudovi, u rasponu od 3 do 5 godina zatvora, iako je Zakonom za trgovinu ljudima zaprećena kazna od 3 do 12 godina zatvora. Pojedini počinioci dobijali su čak i kaznu ispod zakonskog minimuma, što znači manju od 3 godine zatvora. Prema podacima, čak dve trećine izrečenih kazni za ovo nedelo su manje od 5 godina zatvora.

Ovo pokazuje analiza sudske prakse, koju je uradila nevladina organizacija za borbu protiv trgovine ljudima Astra, a sad je objavila povodom 30. jula, Međunarodnog dana borbe protiv trgovine ljudima.

Kako prenose Novosti.rs, tokom protekle 3 godine uočava se i porast udela seksualne eksploatacije u krivičnim postupcima vezanim za trgovinu ljudima. Tako je, prema presudama u 2018. godini, 60 odsto bilo trgovine ljudima radi seksualne eksploatacije, 2019. 82 odsto, a 2020. čak 100 odsto.

Zahvaljujući sporazumu, čak 46 odsto optuženih je dobilo uslovnu kaznu, 31 odsto kaznu zatvora, a 23 odsto kućni zatvor. Od ukupno 22 presude, koje je analizirala "Astra", 13 je doneto prihvatanjem sporazuma o krivici. Od toga devet se odnosi na krivično delo posredovanje u prostituciji, a četiri na trgovinu ljudima.

- Ročišta na kojima se sklapaju sporazumi se održavaju bez prisustva javnosti, ali i žrtava tih krivičnih dela. Time se čini da žrtve postaju nevidljive, jer im je uskraćeno pravo učešća u postupku i ne mogu ni na koji način da utiču na tok i sadržinu sporazuma, čime se dovodi u pitanje ostvarivanje njihovih prava. - kaže nam Hristina Piskulidis, iz "Astre".

Iz "Astre" ukazuju da je poslednjih godina u srpskom pravosuđu sve aktuelnija prekvalifikacija krivičnog dela trgovine ljudima u slučajevima seksualne ekspolatacije u lakše krivično delo posredovanje u prostituciji jer je lakše dokazivo, nego trgovina ljudima.

PODVODE I SVOJU DECU

U sudskim postupcima vezanim za trgovinu ljudima sve oštećene osobe su ženskog pola, a 60 odsto njih su maloletnice. Iz "Astre" ukazuju da sudovi prilikom odmeravanja kazni kao olakšavajuće okolnosti najčešće cene lične i porodične prilike okrivljenih, raniju neosuđivanost ili priznanje krivice. Tako je u jednom slučaju sud cenio da je okrivljena majka šestoro maloletne dece, iako je žrtva trgovine ljudima bila njena ćerka.

Autor: novosti.rs

#kazne

#krivično delo

#trgovina ljudima