Jedan od naj­ču­ve­ni­jih ro­mana o iz­gu­blje­nim ilu­zi­ja­ma

Priča o poslednjim danima generala Mihailovića postala je poznata decenijama kasnije nakon što je Josif Malović, partizanski prvoborac i glavni islednik u slučaju Suđenje Dragoljubu Draži Mihailoviću i ostalim kolaboracionistima za izdaju i ratne zločine počinjene na prostoru Jugoslavije za vreme rata (1941-1945) objavio svoja sećanja, piše Istorijski zabavnik.

Između ostalog, Malović je i opisao kako je Dragoljub Mihailović provodio vreme čekajući suđenje i presudu.

Sve do početka suđenja, Draža se nalazio u posebno pripremljenoj sobi u sedištu Ozne. U ćeliji nije bilo ničega osim gvozdenog kreveta prekrivenog vojničkim ćebetom. Na njemu je sedeo general Mihailović u pro­stoj voj­nič­koj blu­zi i co­ku­la­ma bez per­tli, sa policijskim lisicama na rukama.

Malović je zapisao i to da je Mihailoviću bilo dozvoljeno da čita. 📘

- Naj­vi­še vre­me­na je pro­vo­dio uz knji­gu. Ni­je se odva­jao od Sten­da­lo­vog Parm­skog kartu­zi­jan­skog ma­na­sti­ra. Do­či­ta­vao ga je ko zna ko­li­ko pu­t, i to na fran­cu­skom – svedočio je kasnije islednik.

Upravo ovo Stendalovo remek-delo poslednje je što je general Mihailović pročitao pre nego što je streljan.

Ironično, to je jedan od naj­ču­ve­ni­jih ro­mana o iz­gu­blje­nim ilu­zi­ja­ma. Smatra se Stendalovim najlepšim delom. Radnja se dešava u Italiji početkom 19. veka i govori o čoveku koji sanja o slavi i ljubavi. San o uspehu na bojnom polju u Napoleonovoj vojsci neće se ostvariti, ali će prepoznati ljubav svog života u devojci, ćerci svoga tamničara.

Autor: istorijskizabavnik.rs

#Dragoljub Draža Mihailović

#Josif Malović

#Suđenje

#general

#knjiga

#poslednja knjiga

#đeneral