Na desetine hiljada ljudi nasilno sterilisano jer su "genetski nepodobni"...

Godine 1909. savezna država Kalifornija usvojila je zakon koji je dozvoljavao medicinskom osoblju (nadležnima) u bolnicama i domovima da na silu sterilišu pacijente za koje se odluči da su "nepodobni za razmnožavanje". Toga dana započet je program eugenike koji je trajao sledećih 70 godina.

Širom SAD u 20. veku pokret eugeničara, gde su ljudi sa mentalnim i fizičkim problemima smatrani genetski inferiornima, sterilisao je preko 60.000 ljudi - gde samo na Kaliforniju otpada preko 20.000. Zatvorenici su takođe sterilizovani u zatvorima u slučaju da je u okviru njuhove presude bilo navoda ili tvrdnji o seksualnim i moralnim perverzijama.

Država je sada spremna da plati kompenzacije svim žrtvama nasilne sterilizacije. Potrošiće se 1 milion dolara da se žrtvama izgrade plakete, 2 miliona na reklame da bi se stupilo u kontakt sa drugim i dalje živim žrtvama i 4,5 miliona dolara na odštetu.

Kako se navodi u izjavi:

Mi često navodimo žensko pravo na izbor. Pravo koje takođe uključuje i pravo da se postane majka. Na žalost, taj izbor je bio oduzet od više žena. Kao država, mi moramo pokušati da ispravimo greške i moramo učiniti mnogo više od pukog prepoznavanja užasa eugenike i onoga što je ona donela kalifornijskim porodicama - kao i razarajuće posledice ovog propalog pokušaja da se izbrišu čitave populacije ljudi.

Tokom većeg dela 20. veka, manjine i najsiromašnije zajednice su bile ciljane ovim programom (koji je inače bio model savršenog funkcionisanja kojim su se vodili i nacisti u Nemačkoj, zabeleženo je da su čak stupili u kontakt u potrazi za savetima). Širom SAD, žene koje su smatrane za previše promiskuitetne su sterilisane i na taj način "Izlečene". Neobrazovani, izbeglice, kao i svi oni obeleženi kao delikventi takođe su postali žrtve pogrešne politike države. Većina je obeležena kao "mentalno defektna", termin kojim se mogu opisati svi ljudi - od onih obolelih od šizofrenije, preko onih koji boluju od epilepsije, pa sve do alkoholičara.

Sve što je bilo potrebno je mišljenje 3 doktora, i delo bi bilo sprovedeno. Niste imali prava ni na žalbu.

Neke od žrtava su imale samo 11 godina kada je procedura sprovedena nad njima. Jedna od njih je bila i Meri Franko, koja je sa 13 okarakterisana kao "slabouma" i kao seksualni devijant. Prema izjavama njene porodice i rošaka, devojčica je bila zapravo seksualno zlostavljana od strane komšije.

Tinejdžer Čarli Folet, koji se našao u domu, nije bio ni informisan o kakvoj se proceduri radi. Saznao je decenijama kasnije. Kako navodi:

Prvo su mi ubrizgali neke lekove, koji su za cilj imali da mi umrtve nerve. Potom sledeće što sam čuo je bilo škljocanje makaza i u nekoliko kratkih trenutaka sve je bilo gotovo.

Iako je Kalifornija zvanično povukla zakon 1979. godine, još 144 zatvorenika je nasilno sterilizovano između 2005. godine i 2013. godine - velika većina pod direktnom prisilom institucija.

Autor: redportal.rs

#Eugenika

#Kalifornija

#Nacizam

#Nasilna Sterilizacija

#Nemačka

#SAD

#hiljade ljudi sterilisano