Ako stanujete u mojoj blizini, mogu da Vas povezem automobilom, rekao je Milanković tada novinaru 😎

Akademik Milutin Milanković, jedan od najvećih svetskih umova, dočekao je novinare Novosti rečima:

Ja imam prema novinarima isti odnos kao Mika Petrović. Čuli ste za njega, zar ne?

Mislite na Miku Alasa?

Da, Alasa. On je novinare isterivao čim bi se pojavili kod njega. 😅

Nadam se da Vi nećete tako postupiti... 😊

Stari profesor astrologije srdačno se nasmejao. Kontakt je uspostavljen. 😎

A onda je potekao razgovor o reformi našeg kalendara. Posle 45 godina rada Milanković je nedavno penzionisan i za veliki doprinos nauci odlikovan. Na pitanje kolika je bibliografija njegovih radova, kaže:

Biće, nadam se, dovoljno da pomenem samo najvažnije. U dva velika nemačka priručnika o klimi objavio sam svoju astronomsku teoriju o klimatskim promenama. Ta teorija dobila je krajnji zaključak delom "Kanon osunčavanja zemlje". Ona je naišla na odjek u svetu. Primio sam do sada više od 100 radova stranih naučnika koji su se njome bavili i koristili je u svojim istraživanjima. Te radove predao sam Biblioteci SANU. 😊

Je su li ta istraživanja potvrdila Vašu teoriju ili su je možda oborila? 🤔

Milankovićev blagi osmeh bio je nedvosmislen odgovor... 😊

Šta ćete raditi posle penzionisanja?

Nastaviću da radim u Akademiji, a kod kuće baviću se pisanjem naučno-popularnih dela. To od mene traže mnogi izdavači. Upravo radim na delu o detinjskom dobu tehnike. (Milanković je autor knjigeKroz vasionu i vekove).

Razgovor sa velikim naučnikom završio se njegovim predlogom:

Ako stanujete u mojoj blizini, mogu da Vas povezem automobilom. Ja živim u Profesorskoj koloniji...

Nažalost, put me je vodio na drugu stranu. 🙁

Razgovor vodio A. L. 1955. godine

Autor: redportal.rs