Kultura je ta koja omogućava ljudima da se brže i efikasnije prilagode okruženju - daleko brže od evolucije 🧐

Nakon ekstenzivne analize podataka, dokaza i naučnih izvora koji se bave dugotrajnom ljudskom evolucijom, naučnici Tim Varing i Zak Vud su zaljučili da čovečanstvo trenutno prolazi kroz tzv. specijalnu evolutivnu tranziciju. U njoj je važnost kulture, poput jezika, običaja, veština, prevazišla vrednost genetike i gena kao primarnog motora ljudske evolucije.

Kulture su po svemu sudeći, veoma necenjen faktor u kontekstu ljudske evolucije. Poput gena, kultura pomaže ljudima da se prilagode svojoj okolini i uspešno se izbore za izazovima preživljavanja i reprodukcije. Kultura to čini mnogo efikasnije od genetike, najviše zbog slobodnog transfera znanja koje je brže i fleksibilnije od gena.

Kultura je snažniji mehanizam za prilagođavanje iz više razloga. Kao prvo brža je, transfer gena se događa jednom u generaciji - dok se znanje kulture konstantno nadograđuje i uči. Kao drugo, daleko je fleksibilnija. Genetski transfer je rigidan i limitiran je na samo genetske informacije dva roditelja. Sa druge strane kulturne informacije i transmisija znanja, bazirana na stalnom učenju ljudi, je efektivno beskonačna jer nije ograničena samo na dva roditelja. Iz tog razloga kulturna evolucija je daleko snažniji tip razvoja od genetike.

Podaci iz ove studije su objavljeni u časopisu Procedings of the Royal Society B, žurnal The Royal Society of London.

Kultura je uticala na ljude i na to kako evoluiraju i preživljavaju milenijumima. Prema autorima studije, kombinacija kulture i gena je gurala više različitih adaptacija kod ljudi, poput smanjene agresije, inklinacija ka kooperaciji, sposobnost sarađivanja i sposobnost društvenog učenja i druženja. Kako vreme odmiče, sve više je naša evolucija usmeravana kulturom, dok su geni samo biološki motor.

Kako objašnjavaju u studiji:

Grupe ljudi organizovane po kulturološkim normama, lakše rešavaju probleme nego individue - kroz kumulativni bonus vrednosti društvenog znanja i kulturne transmisije.
Ako posmatramo na veoma duge staze, ono što želimo da pojasnimo i predložimo je da ljudi evoluiraju iz individualnih genetskih organizama u kulturne grupe koje funkcionišu kao super organizmi, slično košnicama ili kolonijama insekata.

Metafora "Društvo je živi organizam" nije zapravo metafora uopšte. Ovakav novi pristup u mnogome može pomoći društvima da razumeju kako najbolje da uklope individue u dobro organizovani i za sve pozitivan sistem.

Autor: Redportal.rs

#Arheologija

#Društvo

#Kolektiv

#Kulturna evolucija

#Razvoj ljudi

#evolucija

#genetika

#istorija

#kultura

#čovečanstvo