Male Iron man ćelije 🦾🤖🦾

Proboj u lečenju od kancera izveli su naučnici sa Univerziteta Minesota, gde su pokazali kako imune ćelije uz pomoć nove terapijeprevazilaze fizičke barijere zbog čega sam imunitet uspeva da se izbori sa kanceroznim ćelijama.

Istraživanja su objaveljena u časopisu Nature Communications.

Umesto da koriste hemikalije ili radijaciju, imunoterapija je tip terapije za lečenje od kancera koja osposobljava imuni sistem pacijenta za borbu protiv raka. T ćelije su tip belih krvnih zrnaca koje su ključne za naš imunitet. Citotoksične T ćelije su kao vojnici koji ciljano traže i uništavaju sve invazivne ćelije.

Iako je zabeležen uspeh u korišćenju imunoterapije za neke tipove kancera u krvi i organima koji proizvode krv, posao T ćelija je mnogo teži u čvrstim tipovima tkiva tumora.

Kako objašnjava glavni autor studije i profesor biomedicine na Univerzitetu Minnesota Paolo Provenzano:

Tumor je poput trkačke staze sa preprekama, a T ćelije moraju da pretrče sve što brže i da u isto vreme savladaju sve prepreke da bi stigli to kancera. Ove T ćelije ulaze u tumore, ali ne mogu u okviru njih da se kreću dovoljno dobro, i ne mogu da odu tamo gde su potrebni pre no što se iscrpe i stanu.

U prvoj ovakvoj studiji ikada, naučnici pokušavaju da stvore T ćelije i da naprave jasan kriterijum i dizajn koji bi mehanički optimizovao ćelije i načinio ih sposobnim da prevaziđu sve prepreke. Ako ovako redizajnirane ćelije budu imale sposobnost da se reorganizuju i stignu do ćelija raka, one će uništiti tumor.

Fibrozna masa tumora, i njegova krutost, uzrokuje da imune ćelije budu čak dva puta sporije nego inače - kao da trče u živom pesku.

Kako opet objašnjava Provenzano:

U ovoj prvoj publikaciji trudili smo se da identifikujemo elemente preko kojih bi mogli da tzv. nasviramo T ćelije da budu efektivne u borbi sa rakom. Još jedan problem je što ta tzv. trkačka staza sa preprekama je drugačija u svakom tumoru - ali postoje određene sličnosti. Stoga, nakon što smo dizajnirali nove imune ćelije, otkrili smo da se čak DVA PUTA BRŽE kreću nezavisno od vrste prepreke koja je pred njima.

Da bi stvorili citotoksične T ćelije, autori studije su koristili naprednu tehnologiju editovanja gena da izmene DNK T ćelija tako da bi lakše mogle da se nose sa tumorom. Konačni cilj je usporiti same ćelije raka, a sa druge strane ubrzati još više nove imune ćelije. Istraživači rade na tome da stvore ćelije koje su dobre u savladavanju specifičnih vrsta prepreka, da bi se (kada se sve one pomešaju) stvorile grupe ćelija sposobnih da prevaziđu sve moguće vrste prepreka koje se nađu pred njima.

Naučnici su takođe naveli da je sledeći korak koji se planira nastavak izučavanja mehaničkih svojstava ćelija da bi se bolje razumelo na koji način imune ćelije i ćelije raka interaguju.

Iako su se inicijalna istraživanja fokusirala na rak pankreasa, naučnici čvrsto stoje iza toga da su sve tehnike koje se razvijaju primenljive na sve tipove kancera.

Autor: redportal.rs

#Borba protiv kancera

#T ćelije

#imuni sistem

#imunitet

#kancer

#rak

#revolucija

#studija

#tumor

#Ćelije