Mnogo ustanova širom SFRJ je nosilo ime po ovom narodnom heroju.

Narodni heroj, revolucionar, novinar i književnik Veselin Masleša rođen je na današnji dan, 20. aprila 1906. u Banjaluci, u Bosni i Hercegovini koja je tada pripadala Austrougarskoj.

Svoje revolucionarne stavove Veselin Masleša je izražavao još u ranoj mladosti. U toku pohađanja 6 razreda gimanzije stupio je u revolucionarni pokret, a osnove o marksizmu stekao je u društvu Mladost.

Veselin Masleša 1925. odlazi na studije u Zagreb, gde je upisuje pravo. Potom prelazi u Frankfurkt gde upisuje ekonomiju, da bi na posletku otišao u Pariz gde je studirao političku ekonomiju i sociologiju.

Zbog svojih revolucinarnih stavova koje je delio sa jugoslovenskim studentima biva poteran od strane francuskih vlasti za Beograd, a iz Beograda je vraćen nazad za Banjaluku. Potom se vraća za Beograd gde se zapošljava 1938. u Beogradskim novostima kao skupštinski novinarski reporter i komentator, te godine je primljen u KPJ.

U decembru 1928. zajedno s Otokarom Keršovanijem pokreće časopis Nova literatura, nakon proglašenja Šestojanuarske diktature, 1929, uhapšen je i posle 7 meseci provedenih u zatvoru, proteran je nazad za Banjaluku.

Masleša se pored širenja komunističke propagande bavio i naučno-istraživačkim, publicističkim radom. Veselin Masleša je, kao publicista, objavljivao nekoliko studija, a najpoznatije su Mlada Bosna i Svetozar Marković. Nakon bombardovanja Beograda, aprila 1941, prelazi u Crnu Goru i tamo učestvuje u pripremama ustanka.

U drugoj polovini 1942. godine, u selu Drinić, zajedno s Mošom Pijade i drugim saradnicima, obnavlja list Borba, organ KPJ, u kojoj objavljuje mnoge tekstove.

Tokom 4. i 5. neprijateljske ofanzive bio je s grupom divizija NOVJ koje su vodile borbe na Neretvi i Sutjesci. Utopio se 14. jula 1943. kada su noću prelazili Sutjesku da bi se probili iz nemačkog obruča.

Odlukom Prezidijuma Narodne skupštine Federativne Narodne Republike Jugoslavije, 20. decembra 1951. proglašen je za narodnog heroja. Brojne škole i ustanove nose naziv po ovom narodnom heroju.

Autor: redportal.rs

#Pisac

#Veselin Masleša

#kpj

#masleša

#sutjeska