Stvaraju se svi uslovi za nastanak kardiovaskularnih bolesti 👨‍⚕️💗

Nova studija je otkrila potencijalnu vezu između konzumiranja kanabisa u mladosti i rizika od razvitka oboljenja srca u kasnijem periodu života. U jednoj od prvih studija koje su direktno posmatrale faktore rizika u razvoju kardiovaskularnih bolesti kod mladih korisnika kanabisa - istraživači su identifikovali malu ali važnu promenu u radu srca i radu arterija.

Prema Kristijanu Čeungu, doktorandu u laboratoriji Human performance and Health Research:

Kanabis se naširoko koristi kao rekraetivna droga i sve više postaje popularna. A mi, naučnici, nismo uradili dovoljno istraživanja.

Na primer, jasno je dokumentovan sav negativan uticaj pušenja cigareta na kardiovaskularni sistem ljudi, sa druge strane skoro ništa se ne zna o uticaju pušenja marihuane i njegovim efektima na ljudsko telo na duže staze.

Da bi iskopali što više podataka, istraživači su pratili 35 osoba u okviru studije, starosti od 19 do 30 godina. Od navedenih osoba, 18 je rano u svom životu započelo sa konzumacijom kanabisa, a 17 je bila kontrolna grupa koja nikada nije konzumirala.

Potom su istraživači uradili procenu rada srca i arterija koristeći se ultrazvukom, preko koga su merili promene u srterijama kao i sposobnost njihovog širenja da bi propustile krv.

Podaci, koji su sakupljeni i objavljeni u Journal of Applied Physiology, otkrili su da korisnici kanabisa imaju krute i nefleksibilne arterije u poređenju sa kontrolnom grupom. Takođe, nalazi su pokazali da je rad srca umanjen po svim parametrima kod korisnika kanabisa, naspram kontrolne grupe.

Međutim, zanimljivo je da nije primećen pad u sposobnosti širenja arterija - što je iznenađenje, jer je to uobičajena posledica kod klasičnih pušača.

Kako dodaje Čeung:

Posmatrali smo mlade korisnike kanabisa, i sudeći po istraživanjima vezanim za konzumaciju cigareta, teški višegodišnji pušači pokazuju smanjene vaskularne funkcije. Što nije slučaj kod mlađih pušača. Još nemamo odgovor na pitanje što kod korisnika kanabisa nema problema sa vaskularitetom.

Kada se analiziraju svi podaci kumulativno, postaje jasno da postoji rizik od promena na arterijama i u srcu koji su dobra naznaka postojanja uslova za nastanak srčanih bolesti.

Autor: redportal.rs

#Kanabis

#Marihuana

#Srčane bolesti

#THC

#arterije

#kardiovaskularne bolesti

#medicina