U pripremi je masovno testiranje i studija 🧐

Velika studija, koje je pokrenuta u SAD, obuhvatiće 21 kampus studenata i cilj joj je da testira na primeru Moderna vakcine da li su vakcinisani ljudi i dalje činioci u širenju virusa.

Klinička testiranja Moderna vakcine su pokazala da je ona 94% efektivna u sprečavanju pojave bolesti, i da su doze posebno efektivne u zaštiti od nastanka teških oblika, hospitalizacije i smrti od posledica COVID-19. Ipak, klinička testiranja nisu uspela da nam daju odgovor na vrlo važno pitanje, da li vakcinisani ljudi i dalje imaju sposobnost da nose patogen i šire ga na druge osobe?

Studije na velikom broju ljudi iz Izraela i Velike Britanije daju naznake da vakcinacija umanjuje simptomatiču i asimptomatičnu infekciju. Dve studije koje su pokazale ove podatke se odnose na Astra Zeneka i Fajzer vakcine. Pored dve navedene studije, treća (takođe iz SAD) uključivala je 4.000 ljudi u prvim linijama kontakta gde podaciji jasno ukazuju da Fajzer i Moderna pružaju zaštitu protiv svih oblika infekcija Covid-19 - uključujući i one asimptomatične (bez simptoma). Slični podaci su i kod ruskih i kineskih varijanti vakcina.

Iako ove studije sve ukazuju da vakcinisani ljudi imaju manju sposobnost prenošenja virusa, jer izbegavaju samu infekciju, hipoteza se ne može potvrditi.

Prethodno pomenuta nova studija na kampusima, koja je nazvana PreventCOVIDU, će pokušati da direktno da odgovor kroz sistematsko praćenje kontakata učesnika - tj. pratiće se COVID-19 infekcije kod vakcinisanih, nevakcinisanih u okviru velike grupe u kojoj se svakodnevno ostvaruju bliski kontakti.

Pratiće se da li i na koji način se virus probija kroz veliku grupu ljudi, i time demonstrirati u koliko slučajeva su vakcinisani preneli virus zdravim osobama - bez obzira da li se vakcinisana osoba i sama razbolela.

Ukupan broj ljudi koji će biti uključen u ovu studiju je preko 12.000, starosnog doba od 18 do 26. Oni će biti nasumično podeljeni u dve grupe, pola će dobiti dozu Moderna vakcine odmah dok će druga grupa biti vakcinisana 4 meseca kasnije.

Ceo eksperiment će trajati 5 meseci.

Takođe, svi učesnici će biti dnevno testirani na COVID-19, čime će (osim praćenja nivoa zaraze) pokazivati i kolika je koncentracija virusa u ljudima. Time se pokušava utvrditi da li količina virusa u krvi utiče na sposobnost inficiranja osobe. Osim navedenog, svi bliski kontakti će biti navedeni od strane učesnika i aktivno praćeni.

Rezultati se očekuju kasnije ove godine i imaju potencijal da reše mnoge nedoumice. Posebno oko stepena vakcinisanja i efektivnosti mera koje uvode države.

Autor: redportal.rs

##COVID-19

#Astra Zeneka

#COVID-19

#Covid19

#Fajzer

#Korona virus

#Moderna

#Nauka

#SAD

#covid 19

#korona

#koronavirus

#medicina

#studija

#testiranja

#vakcine

#vurus