Zbog junačke odbrane srpskih vojnika, nikada nije došlo do kopnene invazije

Na današnji dan pre 22 godine otpočela je jedna od najvećih i najbitnijih bitaka srpske vojske u prošlom veku - bitka za Košare. Mnogi Košare nazivaju srpskim Termopilom zbog odnosa snaga koji je u potpunosti bio na strani terorističke OVK, regularne Vojske Albanije i NATO snage, kao i gubitaka koje su srpski vojnici naneli neprijatelju.

Cilj napada na karaulu Košare bio je kopnena invazija na južnu srpsku pokrajinu i presecanje komunikacije između jedinica Vojske Jugoslavije u Đakovici i Prizrenu. Plan NATO alijanse, terorističke OVK i regularne Vojske Albanije bio je da se omogući ulazak na Kosovo i Metohiju kako bi se vodila otvorena bitka i kako bi NATO avijacija mogla da bombarduje naše položaje.

Pored terorističke OVK, Vojske Albanije i NATO alijanse, u napadu na srpske položaje su učestvovali i strani plaćenici poznatiji kao Legija stranaca. Iz Legije su dolazili vojni instruktori koji su davali značajnu logističku podršku.

Bitka je počela na Veliki petak 9. aprila, artiljerijskom paljbom u pravcu karaule Morina, međutim, taj artiljerijski udar je bilo lažni napad da bi se samo sat i po vremena kasnije sve prelilo na karaulu Košare. Krenuo je masovni pešadijski napad terorističke OVK, a samo u tom trenutku 10 terorista je išlo na jednog srpskog vojnika, pa je tako položaje srpske vojske napadalo oko 2.000 pripadnika terorističke OVK, dok je karaulu Košare branilo 200 srpskih vojnika.

Bitka je trajala celu noć, a srpski vojnici su u jednom trenutku morali da se povuku, pa je teroristička OVK uz pomoć artiljerije uspela da zauzme Maja Glavu. Srpska vojska se povukla na položaj koji je bilo lakše braniti, a ubrzo je stigla podrška u vidu ljudstva i artiljerije.

Već 14. aprila, Komanda Vojske Jugoslavije se odlučila na iznenadni kontranapad na Maja Glavu. Srpski vojnici su prekinuli terorističko delovanje sa tog vrha i taj front je stabilizovan gde se ništa nije menjalo do kraja rata.

Prvom polovinom maja srpska vojska je krenula u novu ofanzivu na pozicije terorističke OVK, čak su i 2 tenka T-55 pomogla ofanzivu i prodrla na teren koji je bio gotovo nemoguć za ulazak borbenih vozila. Kako je srpska vojska krenula da zauzima sve veću teritoriju, NATO se odlučio da 10. i 11. maja baci zabranjene kasetne bombe na vojnike Vojske Jugoslavije, ubivši 8 srpskih vojnika i jednog oficira, dok je bilo ranjeno čak 40.

Osvajanjem vrha Mrčaj, srpska vojska je terorističkoj OVK nanela velike gubitke čime se situacija značajno stabilizovala, a napadači su se našli van linija odbrane. Od tog trenutka nije bilo značajnih promena, a bitka je trajala sve do 10. juna.

Na Košarama je poginulo 108 pripadnika Vojske Jugoslavije, a među poginulima je bio i jedan ruski dobrovoljac Bulah Vitalij Glebovič. Kako se zvanično navodi, teroristička OVK je imala oko 200 mrtvih, ali smatra se da ih je bilo mnogo više. Poginula su i 2 vojnika NATO alijanse.

IZVOR: YT / RTS Merila vremena - Zvanični kanal

Autor: redportal.rs

#Bitka za Košare

#junaci sa Košara

#ovk