Istraživanja pokazuju da određeni geni ožive u mozgu nakon smrti 😨

U prvim satima nakon naše smrti određene ćelije u ljudskom životu su još uvek žive. Neke ćelije čak i povećavaju svoju aktivnost i rastu do apsolutno velikih proporcija - sudeći prema najnovijem istraživanju sa Univerziteta Illinois u Čikagu.

Nova studija, koja je objavljena u časopisu Scientific Report, prikazuje gene u svežem uzorku preuzetom iz mozga pacijenata tokom rutinskih hirurških zahvata. Učinjeno je na poseban način koji simulira post mortem interval i smrt. Otkriveno je da aktivnost gena u određenim ćelijama, umesto da teži ka nuli i kraju, zapravo raste.

Ovi tzv. zombi geni (oni kojima aktivnost raste nakon smrti), bili su isključivo vezani za jedan tip ćelija - glijalni. Na iznenađenje mnogih, dokumentovano je da ove ćelije nakon smrti počinju da rastu i da iz njih počinju da izlaze dugi rukoliki udovi.

Kako kažu sami autori studije doktor Džefri Loeb i profesor neurologije Džon S. Garvin:

Rast glijalnih ćelija posle smrti i nije toliko iznenađujući s obzirom na to da su one inflamatorne ćelije i njihov posao je da počiste i srede mozak posle slučajeva potresa mozga, šlogova ili nedostatka kiseonika. Većina naučnih radova jednostavno pretpostavlja da u mozgu sve staje nakon smrti, ali nije tako. Naši nalazi pokazuju drugo stanje. Jedino što našem radu nedostaje je kvantifikacija tih aktivnosti u mozgu.

Analizom uzoraka moždanog tkiva otkrili su da preko 80% gena analiziranih ostaje stabilno u sledeća 24 sata nakon smrti. Druga grupa gena, koja je prisutna u neuronima i koja je usko povezana sa memorijom i razmišljanjem, brzo se dezintegrisala nekoliko sati nakon smrti.

Treća grupa gena, zombi geni, povećali su svoju aktivnost u isto vreme kada su geni neurona počeli da se gase. Vrhunac njihove aktivnosti nastupio je 12 sati nakon smrti. Kako sumira Loeb:

Naša istraživanja ne pokazuju da treba da bacimo kroz prozor sve programe istraživanja ljudskog tkiva, samo znači da istraživaći moraju da uračunaju ove genetske i ćelijske promene, kao i da smanje post mortem period u svojim istraživanjima da bi smanjili posledice ovih promena. Dobre vesti iz naših istraživanja su te što sada znamo koji geni i tipovi ćelija su stabilni, koji degradiraju, ako rastu tokom vremena tako da bi rezultati post mortem istraživanja mozga mogli da budu što tačniji i relevantniji.

Autor: redportal.rs

#Istraživanja

#Zombi geni

#genetika

#geni

#geni povećavaju akttivnost

#Živi nakon smrti