Za ukupan doprinos srpskoj književnoj satiri

BEOGRAD: Nagrada Radoje Domanović za ukupan doprinos srpskoj književnoj satiri pripala je ravnopravno piscima i novinarima Borivoju Bori Oljačiću i Milovanu Vržini. Nagrade su određene i za sve ostale kategorije, saopštila je direkcija Udruženja književnika Srbije iz Beograda, osnivač ovog priznanja.

Borivoje Oljačić (1930), koji je rođen je u Lešnici kod Loznice, radni vek je proveo kao humorista, satiričar, pokretač i autor emisije Karavan na Prvom programu Radio Beograda, koja ove godine obeležava 60 godina postojanja.

Milovan Vržina (1951), rođen u Sarajevu, poznat je po svojim aforizmima, pesmama i satiričnim zapisima. Za­stu­pljen u vi­še an­to­lo­gi­ja u ze­mlji i ino­stran­stvu, a pre­vo­đen je na ne­mač­ki, ru­ski, polj­ski, če­ški, ru­mun­ski i bu­gar­ski je­zik.

Autor: redportal.rs

#Borivoje Bora Oljačić

#Milovan Vržina

#Nagrada

#Nagrada Radoje Domanović

#Radoje Domanović

#Udruženje književnika Srbije

#laureati