Aktivno će učestvovati u razvoju Artika i Antartika

Kina će napraviti polarni put svile i aktivno će razvijati Artik i Antartik regije, kako su izbacili u svom petogodišnjem planu.

U planu stoji da će Kina "učestvovati u pragmatičnoj kooperaciji na Severnom polu" i "povećati participaciju, zaštitu i korišćenje Južnog pola".

Kina pokušava da nađe lukrativne resurse kao i potencijalne nove rute trgovine u artičkom regionu kako se sve više leda topi zbog povećanja temperature.

Još 2018. su naglasili da prave planove kako da povežu Aziju i Evropu preko severnih pravaca jer se klima menja i utiče na artički region.

Krajem prošle godine, Kina je objavila planove da će pustiti satelite kako bi pratila trgovačke rute i promene u artičkom moru. Satelit će lansirati 2022.

Autor: redportal.rs

#Artik

#Put Svile

#antartik

#kina