Evropska komisija namerava da uvede regulativu kojom će veće kompanije u Evropskoj uniji imati obavezu da objavljuju kolike su plate muškaraca i žena

Evropska komisija namerava da uvede regulativu kojom će veće kompanije u Evropskoj uniji imati obavezu da objavljuju kolike su plate muškaraca i žena koji kod njih rade na istim poslovima, kako bi eliminisala rodnu diskriminaciju u pogledu zarada.

Iako je razlika u platama među polovima u 27-članom bloku smanjena na 14 posto u korist muškaraca za isti posao koji obavljaju i njihove koleginice, EK želi da eliminiše taj disparitet uvođenjem konkretnih propisa o objavljivanju nivoa plata, a predlog se temlji na principu "jednaka plata za jednak posao".

Autor: AP tanjug

#Diskriminacija

#EU

#plata

#žena