Kafa direktno utiče na fizionomiju mozga 😳

Samo jedna kafa dnevno menja količinu sive mase u mozgu sudeći prema najnovijoj studiji u žurnalu Cerebral Cortex. Neverovatno, osim navedenog, otkriveno je da kafa nema nikakav uticaj na kvalitet sna! 🤯

Siva masa je spoljašnji deo mozga i sastoji se od neuronalnih telašaca, koja se takođe nazivaju i some. Bela masa, sa druge strane, sačinjena je od konektivnih grana koje povezuju neurone zajedno - duž kojih putuju električni signali.

Pomisao da vaša jutarnja kafa menja strukturu sive mase zvuči pomalo zastrašujuće, ali istraživači naglašavaju da su sve promene privremene. Ako samo 10 dana ne unosite kofein, kompletno stanje sive mase biće vraćeno u normalu.

Da se razumemo, ovo uopšte ne znači da kafa ima trajno negativan efekat na mozak, već da izaziva direktne fizičke promene na njemu zbog svog hemijskog sastava, koji ima direktne implikacije na naše kognitivne sposobnosti.

Za eksperiment istraživači su regrutovali 20 zdravih učesnika - svi redovni (is)pijači kafe. U sledećih 10 dana učesnicima je naređeno da unose po 150 miligrama kofeina dnevno, suzdržavajući se od svih ostalih izvora kofeina. Ovaj protokol je ponovljen nakon 10 dana, ali samo sa placebo tabletama.

Nakon svakih 10 dana mozgovi učesnika su skenirani magnetnom rezonancom i meren im je nivo aktivnosti mozga tokom sna.

Podaci su jasno pokazivali da se nivo sive mase smanjivao tokom redovnog korišćenja kofeina, ali su se povećali nakon 10 dana odsustva kofeina u krvi.

Ovaj efekat je posebno bio istaknut u regionima hipokampusa, fuziformnog girusa i parahipokampusa, koji se svi povezuju sa sposobnošću memorije. Da bi analizirali uticaj ovih promena na kognitivne sposobnosti, istraživači su uključili i seriju zadataka koji su dizajnirani da testiraju kratkotrajno tzv. radno pamćenje. Otkrivena je jasna korelacija između unosa kofeina i promene u strukturi mozga sa pamćenjem - ljudi koji nisu bili na kofeinu imali su dosta bolje performanse nego kada su konzumirali kofein.

Iznenađujuće, otkriveno je da na SWA (slow wave activity, odnosno aktivnost sporih talasa) tokom sna nimalo ne utiče kofein niti smanjenje sive mase u mozgu!

Autor: redportal.rs

#Mozag

#Siva masa

#kafa

#san