U poslednjih 5 godina umiranje od malignih bolesti kod dece najčešće je registrovano u uzrastu 15-19 godina (50%) i u uzrastu 5-9 (50%), dok u uzrasnoj grupi 0-4 i 10-14 godina nije bilo smrtnih ishoda

Međunarodni dan dece obolele od raka ustanovila je 2002. godine Međunarodna konfederacija Udruženja roditelja dece obolele od raka. Od tada se obeležava u 88 zemalja širom sveta. U Srbiji je ovaj datum postao deo nacionalnog Kalendara javnog zdravlja 2013. godine, a na inicijativu udruženja roditelja i uz podršku Ministarstva zdravlja.

Maligne bolesti su jedan od značajnih globalnih javno zdravstvenih problema današnjice, koje, prema statističkim podacima, predstavljaju drugi po učestalosti uzrok smrtnosti kod dece uzrasta 0-14 godina, odmah iza povreda. Upravo zbog toga cilj obeležavanja ovog datuma jeste da pažnju celokupne javnosti, stručne i opšte, usmeri ka važnoj misiji poboljšanja tretmana, nege, kvaliteta života, emocionalnih i socijalnih potreba dece obolele od raka, kao i njihovih najbližih.

Svetska zdravstvena organizacija (SZO) procenjuje da se u svetu godišnje postavi oko 400.000 dijagnoza malignih bolesti kod dece uzrasta 0-19 godina. Najčešće vrste malignih bolesti u dečjem uzrastu bile su leukemije, tumori mozga, limfomi, neuroblastom i Vilmsov tumor. Rana i tačna dijagnoza malignih bolesti kod dece, praćena efektivnim lečenjem, treba da bude cilj uspešnog pristupa u kontroli ovih bolesti.

Uspeh izlečenja raka kod dece je veliki, znatno veći nego kod odraslih. U visokorazvijenim zemljama sveta stopa preživljavanja dostiže čak 84%. Važno je napomenuti i da je ona u porastu čak i u pojedinim delovima sveta koji imaju slabije razvijene resurse ukoliko postoji lokalna i međunarodna podrška u ovoj oblasti.

Cilj SZO je da eliminiše patnju i bol dece koja se bore protiv raka i da se u celom svetu, uključujući nisko razvijene zemlje, dostigne stopa preživljavanja od 60% do 2030. godine.

Rano otkrivanje i tačna dijagnoza malignih bolesti kod dece mogu značajno uticati na povećanje verovatnoće preživljavanja, bolji odgovor bolesti na terapiju kao i manje skupo i manje intenzivno lečenje. Postizanje boljeg efekta programa koji promovišu adekvatan pristup u ranom prepoznavanju i tačnoj dijagnostici malignih bolesti u dečjem uzrastu ostvarivo je kao zajednički cilj (koji obuhvata i zajedničku akciju) vladinih tela, nevladinih organizacija, kao i roditeljskih i udruženja građana.

U poslednjih 5 godina umiranje od malignih bolesti kod dece najčešće je registrovano u uzrastu 15-19 godina (50%) i u uzrastu 5-9 (50%), dok u uzrasnoj grupi 0-4 i 10-14 godina nije bilo smrtnih ishoda.

Autor: redportal.rs

#Međunarodni dan dece obolele od raka

#deca

#obeležavanje

#rak