Od najvlažnije oblasti do najsuvlje

Nekada davno veliki delovi saharaske pustinje bili su pokriveni zelenilom, što i vidimo po praistorijskim crtežima i gravurama žirafa, krokodila i ljudskih kupača. Novi podaci, izdvojeni su iz kombinacije analize sedimenata mediteranskog basena i rezultata kompjuterskog modelovanja klimatskih promena. Ovo su prvi put učinili naučnici međunarodnog istraživačkog tima iz Centra za istraživanja i geonauku GFZ. Nalazi su objavljeni u časopisu Nature Geoscience.

Slojevi sa dna mora govore o velikim klimatskim promenama u severnoj Africi u poslednjih 160.000 godina.

Promene i klima

Zajedno sa istraživačima iz Centra za okeanska istraživanja GEOMAR, tim je uzimao sedimentne nalaze iz zaliva Sirt u Libiji. Odavno se pretpostavljalo da je Sahara nekada bila zelena, a reke koje su sada suve su tada bujale vodom i izlivale se u zaliv Sirt.

Analizom tih sedimenata lakše će se razumeti vreme i okolnosti klimatskih promena i kako su one mogle uticati na tadašnju populaciju ljudi u regionu.

Kombinacijom analize sedimenata i kompjuterskih simulacija klimatskih promena možemo sa velikom preciznošću reizgraditi klimatske procese koji su delovali tada i objasniti drastične promene na tlu severne Afrike.

Migracije i klima

Radom prethodnih geologa poznato je da je postojalo više reka koje su u različitim periodima tekle celim regionom. Regionom koji je danas jedan od najsuvljih na celoj planeti.

Otkriveno je, do sada, da su blage promene u orbiti Zemlje, kao i periodi otapanja leda pa ponovnog smrzavanja uticali na stvaranje drastičnih perioda velikih padavina i dugih perioda kompletne aridnosti.

Plodni i vlažni periodi su trajali oko 5.000 godina i zauzimali su ceo region, sve do obala Mediterana. Nakon završetka tog perioda, za ljude koji su naseljavali ove predele to je bio period drastičnih promena u klimi i verovatno je bio uzrok velikih pomeranja stanovništva.

Autor: University of Hawaii at Manoa / redportal.rs

#Klimatske promene

#Nauka

#Zelenilo

#klima

#sahara