Otkrivena direktna korelacija između pljuvačke i koliko težak oblik bolesti će pacijent imati!

Već poznatim faktorima koji pokazuju koliko ste rizični u kontekstu COVID-19 pridružuje se i novo otkriće: velike koncentracije virusa u pljuvački. Standardni testovi na COVID-19 rade bris nosa i grla, ali nekoliko novih testiranja pokazalo je neverovatnu korelaciju između koncentracije virusa u pljuvački i teških oblika bolesti, pa čak i smrti! Ako se ovaj preliminarni nalaz potvrdi, doktori će odmah znati koji pacijenti su primarni i kako da odmah preventivno delaju.

Prema doktorima, koncetracija virusa u pljuvački (čak i kod pacijenata bez simptoma) je identičan odraz koncentracije virusa u plućima, gde zaraza čini najveću štetu organizmu.

Standardni testovi na COVID-19 se baziraju na brisu nazalne sluzi. Procedura je neprijatna, ali je to standardni način izvlačenja uzorka respiratornih patogena. Međutim, u poslednjih nekoliko meseci različite istraživačke grupe su razvile i dobile hitna sredstva za ubrzano testiranje sistema detekcije virusa u pljuvački.

Među prvima su bili istraživači sa Univerziteta Yale, koji su uporedili uzorke iz pljuvačke i iz nazalne sluzi od 154 pacijenta i od 109 ljudi koji nisu zaraženi virusom. Potom su podelili pacijente prema koncentraciji virusa u uzorku na osnovu obe vrste testa i uporedili rezultate sa težinom simptoma koju su kasnije razvili pacijenti. Oni koji su dobili teške oblike bolesti, koji su hospitalizovani ili preminuli većinom su imali visoku koncentraciju virusa u pljuvački - ali ne i u uzorcima iz nazalne sluzi.

Takođe, ovi podaci su upoređeni sa rezultatima krvi na COVID-19 i otkriveno je da su se rezultati u potpunosti poklapali sa imunom reakcijom markera u krvi (citokini i hemokini), koji počinju ubrzano da se proizvode kao reakcija na infekciju. Osim ovoga, ljudi sa velikom koncentracijom virusa u pljuvački imali su i manji nivo antitela u krvi koji ciljaju delove ćelije virusa preko koje ona inficira zdrave ćelije organizma (tzv. spike proteins).

Prema naučnicima, pljuvačka je bolji pokazatelj kako će se odvijati bolest u određenoj individui nego nazalna sluz jer je ona iz gornjih delova respiratornog trakta. Pljuvačka je bolji detektor jer su skoro svi teški oblici COVID-19 povezani sa oštećenjima tkiva u plućima.

Rezltati testiranja su tek objavljeni 10 januara i sama metodologija, kao i podaci, još uvek se pregledaju. Za sada još nema dovoljno statističkih podataka da bi jasno i procentualno mogli da klasifikujemo kolike su šanse da neko razvije teške oblike bolesti prema koncentraciji virusa u pljuvački.

U slučaju kompletne potvrde ovog istraživanja, doktori i čitavi medicinski sistemi bi došli u poziciju da leče pacijente unapred i da prioritizuju prema potvrđenim nalazima i dokazanoj rizičnosti pacijenta pre manifestacije teških simptoma.

Takođe, novi testovi preko pljuvačke su jeftiniji i mnogo lakši za analiziranje - što znači masovnu proizvodnju i brze rezultate.

Autor: Robert F. Service / redportal.rs

#COVID-19

#Covid19

#Korona virus

#covid

#covid 19

#korona

#koronavirus

#viruskorona