Priča povezana sa izumom telefona!

Šta kažete kada se javljate na telefon?

Naravno, kažete "halo" ili "zdravo".

IZVOR: TW / @HaggardHawks

Oksfordski rečnik kaže da se prva zvanična upotreba engleske reči hello odnosi tek na 1827. godinu i tada to uglavnom nije bio pozdrav. Ljudi iz 30-ih godina 19. veka su je koristili da bi privukli pažnju ("Hello, what do you think you're doing?") ili da bi izrazili iznenađenje ("Hello, what do we have here?"). Hello nije imalo današnje značenje dok se nije pojavio telefon.

Rečnik kaže da je Tomas Edison bio taj koji je predložio da ta reč služi prilikom javljanja na telefon. Pozvao je ljude koji su koristili njegov telefon da se pozdrave prilikom odgovaranja. Njegov rival Aleksandar Grejam Bel mislio je da je ahoy prikladnije.

I to je bio pozdrav, mada nautički, izveden iz holandskog hoi, što znači zdravo. Bel je toliko ostao privržen reči ahoy da ju je koristio do kraja života.

Autor: redportal.rs

#Aleksandar Bel

#Halo

#Tomas Edison

#hello

#zdravo