Solarni radio talasi su često povezani sa sunčevim bakljama i poznato je da sadrže signale sa ponavljajućim obrascima.

Naučnici su otkrili misteriozni signal sa Sunca sličan otkucaju srca kod ljudi koji se ponavlja na svakih deset do 20 sekundi. ☀️💖

Ovi impulsi, poznati kao kvaziperiodične pulsacije, dugo su bili misterija među fizičarima.

Tim sa Tehnološkog institutom u Nju Džersiju saopštio je da bi otkrivanje izvora "otkucaja srca", sunčeve baklje, moglo da pomogne naučnicima da bolje razumeju kako se oslobađaju katastrofalne solarne oluje. ☀️Sunčeva baklja je silovita eksplozija u sunčevoj atmosferi, sa energijom, koja je ekvivalentna milijardama megatona TNT. Eksplozija putuje brzinom oko milion kilometara na čas, a ponekad i brže. 💥 Sunčeve baklje imaju uticaj na elektromagnetni prenos u mnogim telekomunikacionim uređajima na Zemlji. ☀️

Solarne baklje se dešavaju u sučevoj koroni i hromosferi. 💥Plazma se zagrijava na desetke miliona kelvina i ubrzavaju se elektroni, protoni i teži joni do brzina bliskih brzini svetlosti. Proizvode elektromagnetno zračenje duž elektromagnetskog spektra na svim talasnim duljinama od dugih radio-talasa do najkraćih gama zraka. ☀️ Većina baklji dešava se oko sunčevih pega, gde je magnetsko polje najjače, prenosi Telegraf.

Treba nekoliko sati ili čak dana da se nakupi energija, koja se onda oslobađa u solarnoj baklji. Oslobađanje energije se desi za minutu dve. Koautor studije i astronom Sij Iu rekao je da je ovo otkriće bilo potpuno neočekivano.

- Ovaj obrazac udara je važan za razumevanje načina na koji se energija oslobađa i raspršuje u Sunčevoj atmosferi tokom ovih neverovatno snažnih eksplozija na Suncu - rekao je on. 🧐

Solarni radio talasi su često povezani sa sunčevim bakljama i poznato je da sadrže signale sa ponavljajućim obrascima. 📶Tim je utvrdio izvor "otkucaja srca" nakon analize mikrotalasnih posmatranja sunčeve baklje 13. jula 2017. godine, koje je snimio radio teleskop sa Tenhološkog Instituta. 🔭

Njihova zapažanja pokazala su ponavljajući obrazac signala, koji je vodeći autor Iuankun Kou, uporedio sa otkucajima srca, piše Daily mail.

Tim je identifikovao KPP signal u podnožju sloja električne struje koji se proteže kroz region žarišta erupcije gde se suprotstavljeni približavaju jedni drugima, prekidaju i ponovo spajaju, generišući intenzivnu energiju koja pokreće baklju. Ovo se zove magnetna rekonekcija i to je prvi put da je KPP pronađen na takvoj lokaciji. 😮😮

Još zanimljivije, tim je otkrio drugi "otkucaj srca" u baklji. 💖💖

- Ponavljajući obrasci nisu neuobičajeni za solarne radio eksplozije. Ali zanimljivo je da postoji sekundarni izvor koji nismo očekivali a koji je lociran duž istegnutog strujnog sloja koji pulsira na sličan način kao i glavni KPP izvor. Signali verovatno potiču od kvazi repetitivnih magnetnih rekonekcija na sloju struje baklje. 📶 Ovo je prvi put da je detektovan kvaziperiodični radio signal koji se nalazi u regionu ponovnog povezivanja. 📶Ova detekcija može da nam pomocgne da utvrdimo koji je od dva izvora izazvao drugi - objasnio je Kou.

Koristeći jedinstvene mogućnosti mikrotalasnog snimanja EOVSA, tim je u ovom događaju uspeo da izmeri energetski spektar elektrona na dva radio izvora.

Bin Čen, vanredni profesor fizike na Institutu i koautor rada, rekao je da im je EOVSA-ino spektralno snimanje dalo novu prostorno i vremenski razrešenu dijagnostiku netermalnih elektrona baklje.

- Otkrili smo da distribucija visokoenergetskih elektrona u glavnom KPP izvoru varira u fazi sa distribucijom sekundarnog KPP izvora u elektronskom strujnom sloju - objasnio je on.

Autor: Telegraf

#Nauka

#Otkucaji srca

#naučnici

#srce

#sunce