Dosad je prijavljeno skoro 5 miliona smrtnih slučajeva uzrokovanih koronavirusom

Pandemija COVID-19 prouzrokovala je najveći pad očekivanog životnog veka od Drugog svetskog rata u većini razvijenih zemalja. Prema studiji Univerziteta Oksford očekivani životni vek je u 2020. godini pao za više od šest meseci u poređenju sa 2019. godinom. U većini zemalja došlo je do većeg pada očekivanog životnog veka kod muškaraca nego kod žena, dok je najveći pad registrovan kod muškaraca u SAD, za više od dve godine.

U studiji, koja je obuhvatila Evropu, SAD i Čile,  očekivani životni vek je smanjen u 27 od ukupno obuhvaćenih 29 zemalja. Dosad je prijavljeno skoro 5 miliona smrtnih slučajeva uzrokovanih koronavirusom, pišu Novosti.

- Činjenica da naši rezultati naglašavaju tako veliki uticaj koji se direktno pripisuje kovidu-19, pokazuje koliko je to bio razarajući šok za mnoge zemlje - izjavila je doktorka Ridhi Kašjap, koautorka studije koja je objavljena u Međunarodnom časopisu za epidemiologiju.

Ukupno gledano, očekivani životni vek muškaraca je pao za više od godinu dana u 15 zemalja, a žena u 11 zemalja. Time je izbrisan napredak u smanjenju mortaliteta koji je ostvaren u prethodnih nekoliko godina.

U SAD je porast smrtnosti uglavnom registrovan među populacijom mlađima od 60 godina, dok je u Evropi smrtnost među osobama starijim od 60 godina.

Autor: D. D. S.

#korona

#koronavirus

#pad životnog veka

#životni vek