Gradskom centru za socijalni rad naloženo je da izvrši dijagnostičku procenu funkcionisanja porodice maloletnog Koste K. i o tome dostavi izveštaj tužilaštvu.

Prvo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu po službenoj dužnosti oformilo je predmet i pokrenulo predistražni postupak na osnovu kog bi trebalo da se utvrdi da li je majka maloletnog Koste K. počinila krivično delo zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica.

Tužilaštvo je Policijskoj upravi za grad Beograd uputilo zahtev za prikupljanje potrebnih obaveštenja kojim je naloženo da se sasluša osumnjičena M. K., da se obavi razgovor sa pedagogom i psihologom zaposlenim u OŠ Vladimir Ribnikar, kao i da se preduzmu sve druge mere i radnje potrebne za potpuno utvrđivanje činjeničnog stanja, navodi se u saopštenju Tužilaštva.

Takođe, Gradskom centru za socijalni rad naloženo je da izvrši dijagnostičku procenu funkcionisanja porodice maloletnog Koste K. i o tome dostavi izveštaj tužilaštvu, kao i da utvrdi da li se navedena porodica odranije nalazila u evidenciji tog organa.

Nakon što tužilaštvu budu dostavljeni izveštaji Policijske uprave za Grad Beograd i Gradskog centra za socijalni rad, javnost će bez odlaganja biti obaveštena o daljem toku postupka i donetim odlukama.

Autor: Novosti

#kostina majka