U klupe beogradskih škola prošle godine je selo 17.230 najmlađih đaka, 2.000 više nego 2010. godine. Očekuje se da će i ove godine broj prvaka biti između 16.000 i 17.000.

Upis u prvi razred počinje 1. aprila, a u domovima zdravlja se već uveliko obavljaju pregledi predškolaca, kako bi deca dobila zdravstvenu potvrdu. U klupe beogradskih škola prošle godine je selo 17.230 najmlađih đaka, 2.000 više nego 2010. godine. Očekuje se da će i ove godine broj prvaka biti između 16.000 i 17.000.

Pedijatrijske službe u domovima zdravlja su se dobro organizovale, pa nema većih gužvi i dužeg čekanja. Roditelji prvo, od izabranog pedijatra, treba da uzmu zbirni uput za pregled kod specijalista.

 Sa mišljenjem očnog, ORL, fizijatra, stomatologa i logopeda, kao i laboratorijskim nalazom krvne slike i urina, dete dolazi kod pedijatra, prima vakcinu i dobija pismenu potvrdu da je spremno za polazak u školu. Ista se, u elektronskoj formi, šalje školi. 

Fizijatri i stomatolozi obilaze vrtiće, tako da roditelji ne moraju decu ponovo da vode kod tih specijalista.

Osim ličnog predavanja zahteva u obrazovnoj ustanovi, i ove godine se elektronskim putem može zakazati termin za upis i testiranje deteta, pokretanjem usluge e-zakazivanje na portalu E-uprava. Mame i tate ne moraju više da donose dokumentaciju za upis.

Roditelji prilikom upisa ne podnose nijedan dokument u papirnom obliku. Izuzetno, ako je lekarski pregled obavljen kod lekara iz privatne prakse, biće potrebno da ga roditelj ili drugi zakonski zastupnik donesu u školu.

Autor: undefineRedPortal

#upis u prvi razred