Navodi se da je sedam kompanija operatora ukupno reciliralo oko 237.300 hiljade tona

Na tržište Srbije je prošle godine stavljeno oko 389.900 tona ambalaže, a operateri su preuzeli oko 247.600 tona ambalažnog otpada, navodi se u Izveštaju o upravljanju ambalažom i ambalažnim otpadom za 2021. koji je objavila Agencija za zaštitu životne sredine.

Navodi se da je sedam kompanija operatora ukupno reciliralo oko 237.300 hiljade tona, a lideri među njima Sekopak i Ekostar Pak, ostvarili su oko 99.300 tona odnosno 79.900 tona reciklaže.

Od preuzetog ambalažnog otpada kod operatera je završilo oko 163.200 tona nekomunalnog i 84.300 hiljade tona abalažnog komunalnog otpada.

Među preuzetim otpadom je 122.100 tona papira i kartona, plastike je oko 45.900, a drveta 35.400 tona.

Autor: Tanjug

#389.900 tona ambalaže

#Izveštaj o upravljanju ambalažom i ambalažnim otpadom

#agencija za zaštitu životne sredine