U rešenju je navedeno da se dozvola oduzima za izdavanje elektronskog novca, kojom je obuhvaćeno i pružanje platnih usluga

Narodna banka Srbije donela je rešenje o oduzimanju dozvole iPay-u za izdavanje elektronskog novca i pružanje platnih usluga.

U rešenju, koje je u četvrtak doneo Izvršni odbor NBS, navedeno je da se dozvola oduzima za izdavanje elektronskog novca, kojom je obuhvaćeno i pružanje platnih usluga, instituciji elektronskog novca iPay See d.o.o. Beograd-Čukarica, sa sedištem u Beogradu.

Rešenje je potpisala guvernerka NBS Jorgovanka Tabaković, a dozvola koja se oduzima izdata je rešenjem Izvršnog odobra NBS od 13. oktobra 2016. godine.

Foto: Tanjug/Zoran Žestić

Kako je Tanjugu rečeno u Narodnoj banci Srbije, ovo društvo od dana donošenja rešenja o oduzimanju dozvole ne može da zaključuje nove pravne poslove koji se odnose na izdavanje elektronskog novca i pružanje platnih usluga iz te dozvole.

Takođe ne može da izdaje elektronski novac ili omogućava plaćanja tim novcem, njegovo prihvatanje ili prenos, na osnovu prethodno zaključenih ugovora o izdavanju ili prihvatanju elektronskog novca, kao ni da prima platne naloge i omogućava iniciranje i prihvatanje platnih transakcija po osnovu platnih kartica a na osnovu ranije zaključenih ugovora o pružanju platnih usluga.

Ističe se da je NBS shodno svojim ovlašćenjima, nadležna i za davanje i oduzimanje datih dozvola, kao i sprovođenje nadzora nad poslovanjem subjekata nadzora te da je tek kada iscrpi sve mere za održavanje poslovanja institucija čiji rad nadzire, prinuđena da oduzme dozvolu za rad subjektu nadzora.

Foto: ipay.rs/Nz

U NBS takođe kažu da se shodno zakonskim odredbama podaci prikupljeni u nadzoru nad poslovanjem subjekta nadzora, kao i dokumenti koji sadrže takve podatke određuju i štite kao tajni, te da zbog toga ne mogu da navode razloge za donošenje rešenja o oduzimanju dozvole.

Dodaju da iako je rešenjem od 7. jula pomenutom društvu oduzeta dozvola za izdavanje elektronskog novca i pružanje platnih usluga, NBS je takođe društvu naložila da preduzme mere zaštite imalaca elektronskog novca i korisnika platnih usluga.

To znači da pre svega omogući onima koji imaju elektronski novac da obave celokupni otkup preostalog elektronskog novca, kao i da obavi sve platne naloge primljene pre i na dan donošenja rešenja.

U Narodnoj banci kažu da centralna banka prati kako se realizuje nalog iz donetog rešenja i da će preduzimati i druge mere iz svoje nadležnosti do ispunjenja svih obaveza prema korisnicima.

Autor: Tanjug

#IPay Srbija

#iPay

#jorgovanka tabaković

#oduzela licencu