Odlazak u crkvu bio obavezan

Veliki ponedeljak je drugi dan Vaskrsa, a iako se naslanja po običajima i suštini na sam praznik, u našem narodu su postojali posebni običaji samo za ovaj dan.

U pojedinim krajevima, onoga ko na ovaj dan ne ode u crkvu na jutarnju službu, bacali bi u reku ili polivali vodom. Takav običaj postojao je u Sremu i Bačkoj.

Vuk Karadžić je u svom Srpskom rječniku o Velikom ponedeljku zapisao:

Drugi dan Vaskrsenija (u ponedeljak) ko ne ode u crkvu na jutrenju, onoga (np. u Srijemu i u Bačkoj) hoće da poliju vodom ili da ga bace u vodu; zato se kaže onda: danas idu godišnjaci u crkvu (tj. oni koji idu samo od godine do godine).

Autor: redportal.rs

#Srbija

#Stari običaji

#Veliki ponedeljak

#običaj

#običaji

#vaskrs

#verovanja i običaji