Cene nekretnina su porasle, ali je i promet mnogo veći u celoj zemlji, a sve to koriste i razni prevaranti

Sudija Ivana Josifović istakla je da je višestruka prodaja stanova najteža za kupce, ali da je poslednjih godina smanjena. Upozorila je da su aktuelni novi vidovi prevara, među kojima je veoma zastupljeno falsifikovanje dokumenata i da u lancu prevara mogu da učestvuju i službenici iz raznih državnih institucija.

Ivana Josifović iz Udruženja sudija i tužilaca Srbije potvrdila je da je višestruka prodaja stanova najteža prevara i da najviše pogađa kupce, ali da se u poslednjih desetak godina smanjio broj takvih prevara. Tome je, kaže, uveliko doprinelo uvođenje softverskog sistema, u kojem su kompjuterski umrežene institucije koje overavaju ugovore i proveravaju nepokretnosti, čime je smanjena mogućnost višestruke prodaje istih stanova.

Sada su, ističe Josifovićeva najaktuelni vidovi prevare probijanje rokova za izgradnju i useljenje, kvalitet - jedan standard se dogovori drugi se dobije, a značajno je zastupljeno i falsifikovanje dokumenata, s obzirom na to da uključuje razne institucije i poverenje građana u te institucije čije javne isprave podrazumevaju tačnost tih podataka.

Upozorava da je zbog toga društveno opasno kada se građani dovode u zabludu falsifikovanjem takvih javnih podataka kao što su izvodi iz katastra ili falsifikovanje ugovora.

- Prevare su, u svakom slučaju, i predstavljanje činjenica onakvim kakve nisu ili prikrivanje činjenica koje bi bile značajne za odluku nekog u vezi sa prihvatanjem ugovora. U tom smislu to bi bilo i lažno predstavljanje da je stan useljiv, da su dokumentacija i legalizacija u toku - navodi Josifovićeva.

Problem je, dodaje, i u ugovornom odnosu vlasnika parcele i investitora, kada je reč o suinvestiranju, odnosno vlasnik daje parcelu kao udeo u suinvesticiji, a investitor će dati novac za izgradnju. Objasnila je da se dešava da se dozvola za izgradnju obejkta vodi na vlasnika parcele i onda se on nađe u situaciji da je krivično odgovoran prema kupcima.

Autor: redportal.rs

#prevare

#prodaj

#stanovi