Srpski narod rešen da sačuva tradiciju

Vlada Srbije usvojila je, na predlog Ministarstva kulture i informisanja, Predlog zakona o upotrebi jezika u javnom životu i zaštiti i očuvanju ćiriličnog pisma, koji uređuje upotrebu srpskog jezika i mere za zaštitu ćiriličnog pisma kao matičnog i uputila ga Skupštini Srbije na usvajanje.

Kako se navodi u saopštenju Ministarstva kulture, Predlogom zakona definisano je ustanovljavanje dodatnih mera, čiji je cilj negovanje srpskog jezika i ćiriličnog pisma, kao i kulturnih i tradicionalnih vrednosti i šira upotreba ćiriličnog pisma u javnom životu, s obzirom na njegov istorijski, kulturni i identitetski značaj.

Predlog zakona predviđa obavezujuće i stimulativne mere za zaštitu ćiriličnog pisma.

Obavezujuće mere šire krug subjekata koji su u obavezi da koriste ćirilično pismo i po ovom zakonu to bi bili svi koji posluju ili obavljaju delatnost sa većinskim učešćem javnog kapitala.

Obaveza upotrebe ćiriličnog pisma već je predviđena Zakonom o službenoj upotrebi jezika i pisama za državne, pokrajinske i lokalne organe vlasti, javna preduzeća i javne službe.

Predlog zakona propisuje i mere stimulativne prirode koje su prvenstveno usmerene na privatni sektor, kao i na sredstva javnog informisanja u privatnom vlasništvu, s obzirom na njihov značaj u javnom životu i odnose se na mogućnost ustanovljavanja poreskih i drugih administrativnih olakšica za subjekte u privatnom sektoru koji se odluče da u svom radu i poslovanju koriste ćirilično pismo.

Autor: redportal.rs

#o zaštiti ćirilice

#predlog

#usvojila

#vlada srbije

#zakona