Stanovništvo i privreda sve više se zadužuju kod banaka

Stanovništvo i privreda sve više se zadužuju kod banaka, odnosno uzimaju kredite tako da se može reći da korona bar ovom sektoru nije naudila. Plasmani banaka povećani su i u prvom tromesečju ove godine, a za to su najzaslužniji stambeni krediti, zatim za refinansiranje starih dugova, a u slučaju privrede oni za investicije i iz garantne šeme države.

Ukupni domaći krediti u prvom tromesečju veći su za 8,7 odsto u odnosu na isti period 2020, pokazuju podaci Narodne banke Srbije (NBS).

Krediti stanovništva u prvom kvartalu povećani su za 22,5 milijardi dinara, ili za 1,8 %. Skoro tri četvrtine toga "duguje" se za kupovinu nepokretnosti. Rastu i gotovinski krediti i to za osam milijardi dinara, ali i zaduženja po tekućim računima za 1,4 milijarde dinara.

Iz NBS-a navode da su dobroj realizaciji kredita stanovništvu doprinele i mere koje je centralna banka donosila prethodne godine, a koje će se primenjivati i tokom 2021. Bankama je omogućeno da produže rok otplate stambenih kredita za pet godina, učešće za kupovinu prve stambene nepokretnosti smanjeno je sa 20 na 10 odsto, uz smanjenje minimalnog stepena izgrađenosti objekta čiju je kupovinu moguće finansirati stambenim kreditima banaka.

Gotovinski i ostali krediti mogu biti odobreni na duže rokove, do osam godina, a dužnicima koji zbog okolnosti izazvanih pandemijom nisu u mogućnosti da redovno izmiruju svoje obaveze obezbeđen je reprogram i refinansiranje kredita, uz odobravanje grejsperioda od šest meseci.

Kamatne stope na nove dinarske kredite privredi spustile su se na nov najniži nivo od 2,2 procenta u januaru, kada su bile i niže od stopa na evroindeksirane zajmove. Krediti privredi su, bez efekta promene deviznog kursa, tokom prvog tromesečja povećani za 8,4 milijarde dinara. Rast se "duguje" investicionim kreditima.

Autor: redportal.rs

#Banke

#Ekonomija

#korona

#krediti