Prošlost je ta koja za svakog od nas krije odgovore koji su nam potrebni u sadašnjosti, zbog toga je ne odbacujte kakva god bila, već bez straha zaronite u nju!

Sigurni smo u to da većina nas nekada svesno, nekada sasvim nesvesno, upoređuje sebe sa drugom osobom uočavajući na taj način svoje, odnosno njene mane i vrline. Upoređivanje nije uvek nužno loše, ali to da li će ono kod nas izazvati pozitivne vibracije ili negativne zavisi i na koji način vršimo upoređivanje. Ukoliko je osoba sa kojom se poredimo prema nekim našim odrednicama lepša ili pametnija od nas, upoređivanje sa njom u nama će izazvati samo negativne emocije, dok će upoređivanje sa osobom koja je u nečemu lošija od nas, uglavnom hraniti naš ego i podići samopouzdanje. Ali to naravno ne znači da je drugi vid upoređivanja bolji i da ga treba često upražnjavati, jer nas čini zadovoljnima, baš naprotiv.

Foto: Pixabay.com

Kada je relacija upoređivanja sa drugim osobama u pitanju treba razlikovati upoređivanje i ugledanje na neku osobu kroz upoređivanje. Pod ovim mislimo da klasično upoređivanje sa drugom osobom, obično ženskog pola i rečenicama: "Ona je mršavija!" ili pak "Ona mi nijeni do kolena..!" u nama izaziva negativne vibracije bez obzira da li smo mi osoba koja je bolja ili lošija u odnosu na posmatranu, tj. onu sa kojom se upoređujemo. Ovaj način upoređivanja je loš jer nas ne nagoni da nešto menjamo i napredujemo. U prvom slučaju rečenica koju smo izdvojili: „Ona je mršavija!“ automatski utiče na smanjenje našeg samopouzdanja i pojavu lošeg viđenja nas samih, što dalje dovodi do odsustva ljubavi prema sebi. Dok rečenica „Ona mi nije ni do kolena!“ jasno pokazuje na koji način osoba koja je izgovara vrednuje druge ljude. Potpuno je normalno, ali i poželjno biti svestan sebe i svojih kvaliteta, ali isto tako je bitno obratiti pažnju na koji način tu svesnost svojih kvaliteta izražavamo.

Kao jedan vid upoređivanja koji je poželjan izdvojili bismo ugledanje na neku osobu. Verujemo u to da većina nas može izdvojiti jednu osobu kojoj se na neki način divi, odnosno osobu čijim bi stopama želela da krene. Ugledanje na nju može da izazove pozitivnu promenu u nama i da nas pokrene da i mi nešto slično uradimo u svom životu. U zavisnosti od vaših želja i osobe koja za vas predstavlja idealan put kojim želite da krenete zavisiće i vaši naredni koraci. Ovaj način upoređivanja je dobar jer nas nagoni da se menjamo i stvaramo nešto, učinimo korak napred ka boljem životu. Ugledanjem i upoređivanjem sa osobom koja je uspešna javiće se i kod nas želja za uspehom, javiće nam se želja za boljim životom, javiće se motivacija i akcija, koje zajedno sačinjavaju savršenu kombinaciju za napredak i dobar osećaj u svom telu.

Na kraju, ali ne i najmanje bitno, jeste UPOREĐIVANJE SA SAMIM SOBOM. Ovaj vid upoređivanja je najbolji i najlekovitiji. Ukoliko ste se zapitali i zbog čega evo odgovora: Upoređivanje sa samim sobom, odnosno sa onim što ste bili u prošlosti i onim što ste danas, jeste najbolji vid upoređivanja jer možemo da vidimo put koji smo prešli. Mi smo svedoci sopstvenog menjanja, tačno znamo kako smo razmišljali i koliko se naše razmišljanje promenilo, a s tim u vezi, znaćemo i da li treba, ali i na koji način, da promenimo svoje razmišljanje u budućnosti kako bismo ostvarili ono što zaista želimo. Pored promena u razmišljanju, tu su i očigledne promene u fizičkom izgledu, iskustvu, kako životnom tako možda i poslovnom.

Foto: Pixabay.com

Dakle, kada sumiramo sve do sada izrečeno možemo zaključiti da kada uporedimo sebe iz sadašnjosti sa sobom iz prošlosti videćemo koliki napredak smo postigli i da li smo ga uopšte postigli, da li je potrebno nešto da promenimo u svom životu, da li smo postigli ono što smo u prošlosti želeli. Nakon tog poređenja osećaćemo se ispunjenije, motivisanije, želećemo da postignemo sve što nismo i tačno ćemo znati kako naša budućnost treba da izgleda. Ujedno, znaćemo i put kojim treba da krenemo do nje jer ćemo biti poučeni greškama iz prošlosti. Ukoliko do sada niste sebe iz sadašnjosti upoređivali sa sobom iz prošlosti vreme je da to i učinite. Ugrabite pola sata do sat vremena u napornom i brzom danu u kom se svašta od vas očekuje i smestite se u svoje omiljeno mesto u domu. Uz svoje omiljeno piće koji kolačić i rokovnik, vratite se u svoju prošlost. Prošlost je ta koja za svakog od nas krije odgovore koji su nam potrebni u sadašnjosti, zbog toga je ne odbacujte kakva god bila, već bez straha zaronite u nju. Setite se svojih želja iz školskih dana, setite se čime ste hteli da se bavite tokom i nakon srednje škole, da li ste to ostvarili, a ukoliko niste, da li vas i dalje drži ta želja? Prisetite se kako su izgledali ljudi sa kojima ste se družili nekada, zbog čega neki ljudi nisu više u vašem životu ili zbog čega su ljudi koji vam predstavljaju opterećenje i dalje u vašem žvotu? Preispitajte svoje odluke, način razmišljanja. Proverite da li je put kojim ste pošli bio dobar za vas, da li ste sve uradili kako ste želeli, ukoliko niste, razmislite o tome šta se isprečilo na vašem putu ka sreći? Mislite i o fizičkoj promeni, uporedite svoj fizički izgled iz prošlosti da ovim iz sadašnjosti, da li ste zadovoljni njime? Da li ste zadovoljni finansijskom situacijom, zbog čega ona nije bolja, zbog čega nije onakva kakva ste želeli da bude? Kada razmislite o svim ovim ili nekim drugim pitanjima koja su vama veoma bitna i na taj način sebe iz prošlosti uporedite sa sobom iz sadašnjosti, tačno ćete znati šta želite da promenite, kuda želite da pođete i šta želite da uradite. U tim trenucima osetićete veliku pokretačku energiju, motivaciju, želju za promenom, želju za uspehom. A kako bi ta želja opstala i zaista bila ispunjena savetujemo vam da sve svoje želje zapišete u notes. Zapišite i kako želite da izgleda vaš život za mesec, dva, za godinu dana ili za pet godina, a kada istekne vremenski period koji ste sebi zadali imate "crno na belo“ dokaz i pokazatelj koliko ste postigli. Tada, za nekoliko meseci ili godina uporedićete sebe iz budućnosti sa sobom iz prošlosti, odnosno sa sobom od danas.

Za kraj, delimo sa vama jednu kinesku poslovicu koja nam je sinula pred očima u trenutku pisanja prethodne rečenice, a ona glasi:

Najbolje vreme da se zasadi drvo bilo pre dvadeset godina. Sledeće najbolje vreme je danas.

Razmislite o tome!

Autor: redportal.rs

#life

#menjanje

#moderna psihologija

#poređenje

#prošlost

#psihologija

#sadašnjost

#upoređivanje sa drugima

#uspeh

#život