Domaće muzičko stvaralaštvo je ono koje je komponovao državljanin Srbije.

Najveći izazov za kreativne industrije u Srbiji jeste promeniti odnos javnosti i institucija prema intelektualnom vlasništvu, procesima kreativnog rada i dosega uloženog truda u društvu, ali i uvođenje politika koje će podržati razvoj i samoodrživost domaćeg stvaralaštva, kao i položaj i status samostalnih umetnika, zaključak je današnjeg panela Domaće muzičko stvaralaštvo koji je održan u Privrednoj komori Srbije (PKS), u organizaciji Udruženja za kreativnu industriju

Panel Izazovi kreativne industrije, posebno se bavio problemima i izazovima Domaćeg muzičkog stvaralaštva (DMS). Učesnici su predložili definiciju DMS koja podrazumeva da je Domaće muzičko stvaralaštvo ono koje je komponovao državljanin Srbije i u čijem stvaranju je učestvovalo bar još dvoje naših državljana iz neke od kategorija: tekstopisac, aranžer, izvođač, produkcija. 

Moderator panela je bila Ana Stanić, predsednica Grupacije muzičkih izvođača i muzičkih autora u PKS, a u diskusiji su učestvovali Maja Rakovic, potpredsednica Grupacije radiodifuzije u PKS i vlasnica Naksi radija, Željko Vasić, predstavnik Udruženja kompozitora Srbije, Dejan Manojlović, direktor SOKOJ-a i Rodoljub Stojanović, zamenik predsednika Grupacije muzičke industrije PKS. 

Foto: Tanjug

- Za dostizanje samoodrživosti muzičke industrije Srbije prvo se mora promeniti odnos prema prisutnosti DMS u medijima, sa posebnim osvrtom ka novijem sadržaju kako bi se održavala zdrava unutrašnja konkurencija, moraju se uvesti minimalne kvote emitovanja domaćeg muzičkog stvaralaštva za javne servise, kao i zakonske obaveze za raspodelu javnih sredstava i dobara tako da se zaštiti ovaj vid kreativnog rada, a neophodno je raditi i na otvaranju muzičkog centra Srbije koji bi promovisao razvoj domaće muzičke industrije u zemlji i svetu.

Autor: Redportal.rs

#Muzika

#Srbija

#stvaralaštvo