Sateliti bi skupljali sunčevu svetlost 24 sata dnevno, 7 dana u sedmici 🔅🕛

Evropska svemirska agencija (ESA) kroz projekt SOLARIS istražuje inovativne tehnologije kojima se solarna svemirska energija može primeniti u praksi, odnosno bežičnim putem preneti na tlo Zemlje.

Jedna takva metoda nedavno je testirana u Minhenu, u Airbusovom objektu. Stručnjaci su putem mikrotalasnog emitovanja prebacili takozvanu zelenu energiju između 2 tačke udaljene 36 metara koje predstavljaju Svemir i Zemlju.

Pomoću primljene energije osvetlili su model grada, proizveli zeleni vodonik razdvajanjem vode i prvi put bežično ohladili bezalkoholno pivo.

Prema radnoj verziji solarnog sistema baziranog u svemiru, sateliti u geostacionarnoj orbiti skupljali bi sunčevu svetlost 24 sata dnevno, 7 dana u sedmici, a zatim bi je pretvarali u mikrotalase i emitovali prema prijemnicima na Zemlji, piše ESA.

Sateliti bi trebali biti jako veliki, čak nekoliko kilometara, kako bi proizveli ekvivalentnu snagu tipične nuklearne elektrane. Da bi se to postiglo, potreban je tehnički napredak u područjima kao što su proizvodnja u svemiru i robotska montaža, jeftini fotonaponski sistemi visoke učinkovitosti, elektronika velike snage i formiranje radiofrekvencijskog snopa.

Ostaje da se istraži kakve uticaje mogu imati mikrotalasi male snage na zdravlje ljudi i životinja te kako su kompatibilni sa avionima i satelitima.

- Tehnologija se bazira na jednostavnom principu, hvata sunčevu svetlost i potom je bežično emituje prema Zemlji gde bi ona mogla napajati gradove, tvornice i domaćinstva - objašnjava Jean-Dominique Coste iz Airbusa.

Autor: redportal.rs

#bežično napajanje

#solarna energija

#svemir