Da li je dobro ne osećati bol?

Bol je, paradoksalno, u osnovi dobar. Bol igra važnu ulogu u životu ljudi. Pretpostavlja se da služi za zaštitu od štete čineći da određene štetne radnje povezujemo sa osjećajem bola i upozoriti nas na bolesti ili stanja koja možemo imati.

Bol je uvek subjektivan. Drugim rečima, ako dvoje ljudi ima potpuno isti uzrok bola, to ne znači da osećaju isti nivo bola. U stvari, ponekad se može osetiti bol bez jasnog fizičkog uzroka!

Svetska zdravstvena organizacija definiše bol kao "bol je neprijatno čulno ili emocionalno iskustvo povezano sa stvarnim ili potencijalnim oštećenjem tkiva". Bol takođe proizvodi emocionalnu reakciju, ne samo fizičku. Neki bolovi mogu biti uzrokovani tugom ili depresijom, ali ih nije lako izmeriti ili klasifikovati.

Ako ne osećate bol, to može da ima brojne loše posledice. Novorođenčad koja ne osećaju sklona su da nenamerno nanose sebi štetu, žvakanjem jezika, obraza ili ruku, što dovodi do stvaranja rana i infekcija. Ili zamislite da slomite neku kost, a da ne osećate bol? To može doveti da raznih deformiteta.

Telo je neverovatno efikasno u registraciji poruka bola i izuzetno brzo postiže da izvršite odgovarajuću akciju kako biste umanjili osećaj bola. Na primer, dodirnite izuzetno vrući predmet impuls ili poruka ide od nerva na vrhovima prstiju, duž kičmene moždine do vašeg mozga. Gotovo trenutno, u deliću sekunde, mozak vam vraća poruku da odmah uklonite prst sa izvora toplote.

Foto: Wikipedia.org

Međutim, to nije tako jednostavno, jer mnoge stvari kao što su vaše duševno stanje, zdravstveno stanje, godine, iskustva koja ste imali u prošlosti i vaša očekivanja mogu uticati na to koliko teško doživljavate bol.

U nekim situacijama bol može da vas parališe i time dovede u životnu opasnost. Zato postoji adrenalin. Napad adrenalina kroz vaš sistem u vreme povrede dovodi do toga da tek neko vreme nakon nesreće shvatiti da ste se povredili. Adrenalin deluje pomalo poput lekova protiv bolova.

Dve najčešće vrste bola su hronični bol i akutni bol.

Autor: redportal.rs

#bol

#ljudi