Tragedija Drugog svetskog rata je razdvajala porodice

Tokom Drugog svetskog rata u NDH desetine hiljada srpske dece je uzimano od srpskih porodica i davano hrvatskim porodicama u kojima su odrastali kao hrvatska deca sa novim imenima i identitetima.

Posle nemačko-ustaške ofanzive na Kozaru 1942. godine hiljade srpske dece odvojeno je od svojih porodica i upućeno u Jasenovac, Sisak i Zagreb. U Sisku je bio smeštaj za decu koja su pripremana da se pošalju u Zagreb hrvatskim porodicama.

Jedna od njih je bila, tada dvogodišnja, Brigita Knežević koja je data hrvatskoj porodici Fristić u Zagrebu, čije je prezime nosila sve dok se nije udala u Beogradu.

IZVOR: YT / Igor Knežević

Nekoliko decenija kasnije novinar Marino Zurl, koji je logorašku spajao decu sa svojim porodicama, uspeo je da pronađe Brigitinu porodicu i sve to prikaže u filmu Stopedesetosma kći kozaračka.

Ispovest, proces pronalaženja Brigitine porodice i njen strašno potresan susret sa svojom porodicom, sa kojom nije odrasla, možete pogledati u nastavku.

IZVOR: YT / Igor Knežević

Autor: Redportal.rs

#Brigita Knežević

#Kozara

#jasenovac